Lukas Duwenhögger

Lukas Duwenhöggers verk Celestial Teapot är en modell för ett tänkt monument till minne över de homosexuella som förföljdes och dödades i Tyskland under nationalsocialismen. Verket presenterades som ett förslag i en tävling med en rad deltagande konstnärer, där det vinnande förslaget uppfördes på Berlins Tiergarten. Celestial Teapot vann inte juryns gehör, men i dess tilltänkta form skulle monumentet vara över 20 meter högt.

I Celestial Teapot uppmanar Duwenhögger betraktaren till att reflektera kring läsningen av dolda strukturer, undertoner och gester som signalerar queera koder. Celestial Teapot är precis som flera av Duwenhöggers verk fyllda med en rik tablå av kulturella och estetiska referenser och koder. Ömsom raffinerat och sublimt, ömsom ironiskt och humoristiskt. Den upphöjda tekannan, med en arm satt i sidan och den andra svagt utsträckt med avslappnad handled, blir till en hänvisning till tehusen som en gång fungerade som cruisingplatser för homosexuella män.

Den nedre delen av skulpturen är en arkitektonisk modell – en minutiöst utförd tornkonstruktion i trä som vittnar lika mycket om bräcklighet som storslagenhet och som för tankarna till både en fyr eller ett vakttorn. Trapporna som leder upp till tekannan är graciösa, men utgör ett förrädiskt fundament som likt ett korthus kan falla ihop när som helst. Det himmelsträvande tornet och den upphöjda tekannan signalerar både gemenskap och uteslutning, där tedrickande som symbol för samvaro står i kontrast till dess upphöjda placering på tornets topp.

Verket är svårt att tidsbestämma och utnyttjar samtidskonsten potential att laborera med, och infoga olika tidsepoker. Denna arkitektoniskt fåfänga konstruktion är en blinkning till berättelser som Alice i underlandet, men andas samtidigt den tidiga modernismens maskinromantiska framtidstro.

Som konstnärlig strategi utnyttjar Duwenhögger insinuationen som kommunikations-medel och speglar en dandyrevolution baserad på gester med intrikata symboliska meningar. I insinuationerna och humorn speglas en vilja att överleva under förtryckande förhållanden. Styrkan ligger i att bortse från verkligheten och istället skapa nya fantasieggande världar, som ett löfte om andra möjliga verkligheter.

Duwenhögger, född 1956 i München, lever och arbetar i Istanbul, Turkiet. Verket Celstial Teapot visades 2007 på Documenta 12. Verk av Duwenhögger har tidigare visats i Sverige på Malmö Konsthall 1998, och han har medverkat på Istanbul-biennalen1999 och 2005.