Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllenhammars verk betraktas ofta som kusliga, som något bekant obekant. Identitet, fångenskap och terrorism är teman som följt henne genom åren, liksom barnet, det oskuldsfulla och utsatta i relation till en ständig närvaro av hot och våld. Hennes verk har ofta en självbiografisk referens för ett utforskande av relationen mellan det personliga och det politiska. Ett centralt fokus är tankar kring människans utsatthet.

Inför attentat, terroristattacker, kidnappningar och naturkatastrofer är vi inte bara maktlösa utan också oskuldsfullt oförberedda. Sedan mitten på 90-talet har hon främst arbetat med installationer, video och film samt med olika rumsliga gestaltningar. Hon arbetar ofta måleriskt i en närmast formell tradition, men nästan lika ofta berättande och resonerande.

Verket Nachsagen, Ich und Meinhof består av två parallella videoprojektioner där Gyllenhammar själv spelar rollen som två av 70-talets mediestjärnor – David Bowie som sitt alter ego Ziggy Stardust och Ulrike Meinhof, en av förgrundsgestalterna i den västtyska terroristorganisationen RAF (Röda Armé Fraktionen) mera känd som Baader-Meinhofligan. Medan Ziggy Stardust är iförd sin karaktäristiska orange hårman och glitterkostym, är Ulrike Meinhof betydligt mer nertonad, klädd i gråa fångkläder. Stilla roterar de runt sin egen axel, båda med ett allvarligt och samlat ansiktsuttryck. Nachsagen, Ich und Meinhof betyder Härma, jag och Meinhof där Nachsagen är ett bgrepp myntat av den tyska filosofen Heidegger. Liksom i många andra av sina verk undersöker Gyllenhammar minnet av 1970-talet; så väl den glammiga popkulturen som kalla krigets ständiga närvaro. I verket utforskar hon sin egen historia där dessa båda karaktärer har spelat en betydande roll, liksom den samhällskritik och gränsöverskridande roll som Bowie och Meinhof representerar.

Charlotte Gyllenhammar är född 1963 i Göteborg och bor och arbetar i Stockholm. Gyllenhammar började sin karriär som målare men gick sedan vidare till att arbeta med skulptur och installation efter studier vid Royal Collage of Art i London och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.