Det verkar som verklighet – Högskolan för Fotografi – Magisterutställning 2010

28 maj 2010 - 13 juni 2010

Studenter och curator

Erik Berglin, Kerstin Hamilton, Linda Hofvander, Anna Lamberg, David Molander, Johannes Samuelsson och Kim Westerström. Curator: Power Ekroth

Sammanfattning

Det verkar som verklighet är en utställning med sju nybakade konstnärer från Högskolan för Fotografi i Göteborg som närmar sig verkligheten genom sju olika raster och bearbetar sju olika ingångar till densamma. Det som konstnärerna verkligen har gemensamt i denna utställning är att de tar verkligheten på det djupaste allvar; verklig eller inte.

Verkpresentation

Erik Berglins arbete, som kretsar kring ett vulkan-utbrott på Island 1973, har fått en explosionsartad aktualitet den senaste tiden. Gammalt och nytt material blandas här till en helhet i en omfångsrik installation med rörliga bilder, text, äldre doku-mentärt material och helt nyproducerade bilder. Konsekvenserna för ett samhälle står i centrum för Berglins arbete, liksom för Kerstin Hamilton, som under en längre period engagerat sig i den gamla bruksorten Lesjöfors i Sverige. I Hamiltons installation återfinns text, fotografi och ett ljudmaterial. Det dokumentära materialet får här ett subjektivt fokus. Linda Hofvander rör sig i ett mer poetiskt landskap där hennes fotografier, ofta presenterade i serier, bildar en alldeles egen mening – ofta med en klar rumslig anknytning. Rummet, både det yttre och inre, får ytterligare en kvalitet eller dimension genom Hofvanders bilder.

En annan sorts drömsk ton kan återfinnas hos Anna Lambergs fotografier och installationer där innehållet ofta pekar mot en fragil känsla av både något som är förlorat och en passage mot något annat, okänt. De pekar på en passage eller rit, och en förberedelse mot det obekanta. En annan psykologisk dimension behandlas i Kim Westerströms rumsliga installationer. Här återfinns ett genuint mörker i något igenkännbart och tryggt, och denna paradoxala dubbelhet frammanar ett sorts kusligt, melankoliskt lugn.

David Molanders bilder av stadsmiljöer kan kanske först uppfattas som mycket konkreta och redovisande, ja dokumentära bilder. Men bilderna, som visserligen är dokumentära, har också medvetet manipulerats med en slags collageteknik för att framhäva eller upphöja kvalitéer av miljöerna, som annars aldrig skulle kunna ses med blotta ögat. Med en annan sorts collageteknik framhäver Johannes Samuelsson flera olika perspektiv av en och samma historiska händelse, återskapandet av skeppet Götheborg och dess konsekvenser på politiken och livet. Samuelssons arbete ifrågasätter historiebeskrivningens objektivitet – vad är det egentligen som konstituerar en sanningsenlig historieframställning?

/Power Ekroth

Program

Vernissage
Fredag 28 maj 2010, kl 17-20, invigning kl 17.30
Anna Hyltze, utställningsintendent och Lotta Antonsson, adj. professor vid Högskolanför Fotografi hälsar välkommen

Onsdag 2 juni 2010, 18.00 – 18.45
konstnärsvisning av utställningen

Lördag 5 juni 2010, 13.00 – 15:45
Visning av filmen San Soleil från 1983 av den franska filmaren Chris Marker.

13:00 – 14:40 Visning av Sans Soleil
14:45 – 15:00 Paus med fika
15:00 -15:45  Artist talk Erik Berglin

Erik Berglin är avgående masterstudent vid Högskolan för fotografi 2010. I en kort passage i San Soleil visas ett samhälle begravt under svart, stelnad lava. Man får veta att platsen är den lilla ön Heimaey, strax söder om det Isländska fastlandet, men mer får man inte veta. Med utgångspunkt i dessa bilder börjar Erik Berglin forska i händelserna och de kollektiva mytbildningarna som uppstår när ett helt samhälle plötsligt evakueras.

Onsdag 9 juni 2010, 17:00 – 19:30
Bokrelease och samtal om fotografi.

I samband med Masterutställningen 2010 på Göteborgs konsthall har Linda Hofvander, Johannes Samuelsson, Kerstin Hamilton och David Molander producerat böcker. Vi tar tillfället i akt att släppa dessa under en fullspäckad afton med samtal, visning och uppläsning.

Kvällen börjar med ett samtal mellan Julia Tedroff och Niclas Östlind som kommer att kretsa kring verken i utställningen och sätta dem i ett större perspektiv. Därefter visas utställningen och kvällen avslutas med en uppläsning ur Johannes Samuelssons essä Att skriva ett modernt äventyr. Vi bjuder på kaffe, saft och bulle.

Kl 17.00 – 17.45 samtalar Niclas Östlind och Julia Tedroff
Kl 18.00 – 18.45 konstnärsvisning av utställningen
Kl 19.00 – 19.30 uppläsning ur essän Att skriva ett modernt äventyr av Johannes Samuelsson.

Medverkande:
Julia Tedroff, Konst- och bildvetare, verksam som lärare och utbildningsledare på Högskolan för Fotografi och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Niclas Östlind, curator och doktorand på Högskolan för fotografi i Göteborg. Avhandlingsämnet är svensk fotografi under den händelserika perioden 1970 till 1995. Mellan 2001-2006 var han intendent på Liljevalchs konsthall och gjorde utställningar med bland andra fotograferna Tuija Lindström och Dawid.

Johannes Samuelsson, avgående masterstudent vid Högskolan för fotografi 2010. Essän Att skriva ett modernt äventyr beskriver ett personligt möte med Ostindiefararen Götheborg III och dess inititaivtagare.

Linda Hofvander, avgående masterstudent vid Högskolan för fotografi 2010. Boken Ways to describe samlar tre fotografiska verk och är ett samarbete med grafisk formgivare Magda Lipka Falck.

David Molander, avgående masterstudent vid Högskolan för fotografi 2010. An urban anathomy visar bilder av urbana landskap sammansatta från ett fotomaterial hämtat från Boston, New York, Göteborg och Stockholm. Bilderna talar om det urbana centrumet och upplevelser av stadsrummet.

Kerstin Hamilton, avgående masterstudent vid Högskolan för fotografi 2010. I publikationen Välkommen, förbipasserande – dagboksanteckningar och fotnoter har Kerstin Hamilton samlat textmaterial som tillkommit under arbetet med verket Välkommen, förbipasserande.