Bomp Bomp. Chik, Chik-a-Chika
Konsthögskolan Valand – Magisterutställning 2012

14 april 2012 - 29 april 2012

Studenter

Andreas R Andersson, Duda Bebek, Ylva Lylova Carlgren, Andrés Díaz García, Gitte Eidlslott, Mikhail Lylov, Max Ronnersjö, Martin Solymar, Emanuel Svedin & Ekaterina Zorina

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall fortsätter sitt samarbete med Konsthögskolan Valand, Sveriges äldsta konstskola. Sedan 1975 har Konsthögskolan Valands årliga avgågsutställning tagit plats på Göteborgs Konsthall. Årets utställning kureras av Jason E. Bowman som i augusti 2011 tillsattes som ledare för Masterprogrammet i Fri konst. Han är känd som oberoende curator och är verksam i London, Storbritannien, och i Göteborg.

Introduktion, Jason E. Bowman

Utställningen har fått sitt namn, “Bomp Bomp Chik, Chik-a Chik-a” efter titelspåret till Ferris Buellers Day Off – en film från 1986 om en grupp brådmogna och ifrågasättande smartskallar som motsätter sig skolans auktoriteter och istället försöker möta och interagera med den ’riktiga’ världen.

Utställningen är en kulmen för de tio konstnärernas utveckling. De får möjlighet att offentligt avveckla identiteten som studenter och rättframt uttrycka sina åsikter genom de utställda konstverken. Det är ett unikt tillfälle i Sveriges kulturkalender – där de tio konstnärerna släpps till samtidskonstens offentliga arena, och publiken får se verk av en ny generation konstnärer.

Verken som ställs ut är: en mixed-media-installation om uppkomsten av atombomben, med atomglas och bilder på när de ansvariga vetenskapsmännen rationaliserar sina beslut (Svedin); en installation som använder bekanta material på ett förfrämligande sätt, genom att använda sig av ’sakernas’ rumsliga och arkitektoniska egenskaper (Zorina); en rad av protestflaggor som antyder både en möjlighet till aktivism, men också objektifiering som debattform om offentligt ansvar för hem, tillhörighet, skydd, och deras motsatser (Díaz García); storskaliga, minutiöst tillverkade akvareller av massproducerade lyxvaror, som är långt mer lyxiga, unika och begärliga än de knappt igenkännbara produkter som är avbildade (Lylova Carlgren); en hög mast, byggd av träspillror, som återkommande utsänder en komprimerad nationalsång till det förfallande Europas fästning, (R Andersson); akvareller som filmiska stillbilder av en dröm från Kuba, en dröm som nyfiket innefattar James Bondkaraktären ”Jaws” vid sidan av, bl.a., kubanska santeros och drömsekvenser (Solymar); abstrakta målningar av förföriska spår och stigar som leder till kaos, och införlivar den lockande ömtåligheten hos organiska material såsom salt (Eidslott), Palestinasjalar och spikmattor, representerade som målningar, och ett brännmärke på en toalettsits på en av Göteborgs Konsthalls toaletter (Ronnersjö); ett massivt arrangemang av livfullt målade ansikten, alla poserande på samma sätt, igenkännbara från våra liv, filmer, och något okänt (Bebek); och ett liveprogram med filmer, diskussioner och presentationer om folksamlingar, kontroll, protest och motstånd, där slutresultatet blir ett ’arkiv’ (Lylov).

Program

14 april kl 14.30
Untitled Performance
Andrés Díaz Garcías protestflaggor ankommer till Konsthallen med fotgängare som gått från Brunnsparken till Konsthallen, 15 minuter tidigare.

15 april kl 14.00-16.00
Entr’acte Programme
av Mikhail Lylov och Patrik Haggren
Filmvisning: Kuhle Wampe or Who Owns the World?, Slatan Dudow och Bertolt Brecht, 1932
Om historien kunde återges som en berättelse, vilka skulle dess huvudpersoner vara? Vilka är det som agerar och bestämmer? I en film regisserad av Slatan Dudow med manus av Bertolt Brecht ställs en motsvarande fråga i titeln: ”Vem äger världen?” Med andra ord, vem är det som verkligen innehar makten att åstadkomma förändringar och utveckla historiens berättelse? Den avgörande frågan om vem som har makten är alltså om det handlar om huvudpersonerna eller historieberättarna?
I samband med dessa frågor ger Patrik Haggren och Mikhail Lylov en introduktion till programmet efter filmvisningen.
Film med engelsk undertext. Introduktionen sker på engelska.

22 april kl 13.00-16.00
Entr’acte Programme
av Mikhail Lylov och Patrik Haggren
Filmvisning: Skotten på Vasaplatsen, Göran du Rées, 2010 och Presentation av ett pågående arbete av Maja Hammarén.
Göteborgskravallerna 2001 är utgångspunkten för en reflektion över sambandet mellan våld och lagen. Står dessa två begrepp i opposition och vad är det som gör att de går hand i hand på gatorna? Hur ska vi bedöma våld som tillgrips mot folk på gatorna?
I den här videoessäen föreslår Göran du Rées ett sätt på vilket bilder kan användas som trovärdiga och pålitliga belägg i undersökningar oavsett var de äger rum: i videoredigeringsrummet, i rättssalen eller på en datorskärm. Efter filmvisningen presenterar och diskuterar Maja Hammarén ett pågående arbete.

25 april kl 15.00 – 17.00
Katalogrelease och konsert med The Embassy.
I samband med lanseringen av katalogen för årets masterutställning har konstnären Max Ronnersjö, som deltar i utställningen, arrangerat en spelning med Göteborgs baleariska syntduo The Embassy.

26 april kl 15.00-17:30
FOR FUN=KONSTHALLEN I NORDSTAN
Kom och teckna finurliga filurer med oss! Vilka kroppsdelar får vara med? Tillsammans gör vi ett kompisträd på plats vid Vetenskapsfestivalens mötesplats i Nordstan. Från 4 år och uppåt.

27 april kl 17.00-19.00
Entr’acte Programme
av Mikhail Lylov och Patrik Haggren
Performativ föreläsning: Mise-en-crime, en utvidgad läsning av hans separatutställning ”Hey you there!” och om ryska medborgares aktiviteter efter valet, av Mikhail Lylov.
Det har nyligen förekommit demonstrationer i Moskva och andra ryska städer vilket har lett till nya former av kollektiv politisk aktion och en ny visualitet. När en folkmassa samlas och när folk agerar tillsammans så framstår de för varandra på ett eller annat sätt. De skapar således ett rum där de agerar tillsammans och ses av varandra och av resten av världen via televisuella medier. Den här presentationen, som utgörs av filmmaterial från de senaste ryska parlaments- och presidentvalen, erbjuder en betraktelse av proteströrelsernas visualitet och det nya taktiska användandet av videoinspelningar.
Föreläsningen sker på engelska.

28 april kl 13.00-15.00
FOR FUN=VETENSKAPSFESTIVAL
I en teckningsworkshop utmanar vi sinnen som syn och hörsel. Det blir hjärngymnastik i kombination med konstnärligt skapande som garanterat kommer att ge mycket oväntade resultat. Från 4 år och uppåt. Drop in. FOR FUN=gratis!

28 april kl 15.00-17.00
Entr’acte Programme
av Mikhail Lylov och Patrik Haggren
Presentation: The face of the masses, the gaze of the masses, Stefan Jonsson
Är den objektivt uppfattade massan med sitt kollektiva ”ansikte” formlös och således formbar? Eller är massan som en subjektiv enhet utrustad med en egen perceptionsförmåga? Weimarrepublikens drama utspelade sig mellan dessa två poler.
En presentation av Stefan Jonsson, professor i etniska studier vid Linköpings universitet.
Svenska/engelska beroende på publik.
Med reservation för ändringar.

Tack

Göteborgs Konsthall riktar ett tack till alla masterstudenter och curatorn Jason E. Bowman för årets utställning. Dessutom vill vi tacka Mats Olsson, rektor, Esther Shalev-Gerz och Katarina Andersson Winberg, professorer, samt Zsuzsanna Larsson Gilice, Anthony Marcellini och Mattias Persson. Därtill tackar Göteborgs Konsthall sina anställda och alla som på något sätt varit inblandade i denna utställnings förverkligande.