Björn Lövin – In Memoriam

In Memoriam

”John Löwenskjöld var en av vår tids stora män. Endast hans personliga tillbakadragenhet och blygsamhet hindrade att han skulle bli känd som hans insats förtjänade. John Löwenskjöld var en av dessa vetenskapens store, som föredrog att verka i det tysta. När han under sina sista levnadsår fick leva i ljuset av posten som Ilac-rörelsens generalsekreterare, fick hans ovilja att personligen framträda ett drag av nästan mystisk skygghet. Det är självklart att detta drag inte kunde respekteras av alla. Självutnämnda uttolkare och experter ville påstå att John Löwenskjölds hållning skulle ha dikterats av missnöje med utvecklingen inom den organisation till vilken han varit idégivaren. Den internationella försäkringsrörelsen, International Life Assurance Company.”

In Memoriam var en installation uppbyggd i Stora Salen på Göteborgs Konsthall. Inuti den kvadratiska konstruktionen fanns ett för sin tid hypermodernt kontorsrum uppbyggt med samtida teknisk utrustning, som bildtelefon, datorterminal, räknemaskiner, ljudinspelningsutrustning och ett antal möbler av den finska formgivaren Yrjö Kukkapuro för möbelföretaget Avarte. Bakom det vita blanka skrivbordet fanns en filmduk där en 16mm visades genom backprojection, vilken berättade historien om försäkringsbolaget ILAc och dess grundare Dr John Löwenskjöld. På väggarna fanns åtta inramade grafliknande teckningar vilka, enligt historien var Dr Löwenskjölds stora idé kring den ”omvända lyckan”, och grunden för hela företaget.

Enligt den uppdiktade historien som Lövin skapade med sin installation, var detta en hyllningsutställning till Dr Löwenskjöld. I verket leker Lövin med reklamens och storföretagens estetik och berättartekniker, och målar upp en bild där de som knyter sina liv till försäkringsföretaget ILAC får ett tryggt och lyckligt liv genom konsumtion.

Installationen visades året därpå på Liljevalchs konsthall i Stockholm.

Text av Björn Lövin (i rollen som Charles J. Dupont) från 1972.

Uppgifter om filmen

Titel:  ILAC – To the memory of a Great Man
Speltid: Cirka 17 minuter

Produktionsuppgifter

Finansiär – Svenska Filminstitutet
Projektledare från SFI – Bo Jonsson
Producent – Musik AB Aries/Roy Andersson, Kalle Boman
Foto – Lasse Swanberg
Inspelningsformat – 16 mm
Inspelningsår – feb-mars 1972
Regi – Björn Lövin
Manus/idé – Björn Lövin
Redigering – Kalle Boman

Rollista

Dr John Löwenskjöld – Peter Starck
Journalisten – Peter Cowie
Charles J. Dupont – Björn Lövin
Reklamfilmsmamman – Anita Wall
Speaker – Olle Björklund
Intervjuad Ilac-medlem – Lars-Ove Löthwall