Högskolan för Fotografi och Film – Magisterutställning, fotografi 2005

9 april 2005 - 24 april 2005

Studenter

Gorm Heen, Annika Holmér, Ellen S. Holtskog, Jonathan Jarl, Cecilia Lidholm, Niclas Löfgren

Sammanfattning

”Även om dessa konstnärer avslutar en fotografisk högskoleutbildning är de inte upptagna av den fotografiska tekniken i sig. De är inte formalister. Men vissa av de grundläggande frågeställningar om verklighetens beskaffenhet och möjligheten att avbilda den, som fotografi ofta väcker, manifesteras i verken. De är intensivt upptagna av verkligheten, de ger den inte en lugn stund, de manipulerar, dokumenterar, konstruerar och rekonstruerar den.”

/Andreas Gedin, konstnär och handledare inför avgångsutställningen

Tack till Volvo och YFO

Konstnärssamtal

Söndag 17 april kl 14
Professor Annica Karlsson Rixon, Högskolan för fotografi samtalar med studenterna.