Pia Mauno

I utställningen Through the Things We Make visar Pia Mauno arbetet Through the Things We See, ett verk skapat under utställningsperiodens gång som presenteras lördag 25 mars. Through the Things We See fungerar som ett slags veck som står i dialog med utställningens helhet; ett veck i bemärkelsen att förtäta, zooma in och på så sätt visa på en vinkling eller vridning i en och samma gest. Ett slags prövande av en idé om ett kollektivt veckat seende. Kan vi se kollektivt eller är ett seendet alltid subjektivt?

Till heldagsprogrammet lördagen den 25 mars har Mauno i samarbete med Hit, Skräddare som rebell och Folkuniversitetet även bjudit in filosofen Maria Hirvi-ljäs att föra ett samtal om Hirvi-Ijär avhandling Den framställande gesten i förhållande till utställningen Through the Things We Make.

Pia Mauno är konstnär utbildad på Konsthögskolan Valand (1996-2001). Hon arbetar i en surrealistisk tradition där seendet bakåt och framåt är navet. Mauno är initiativtagare till tankesmedjan Skräddare som rebell, en plattform där samtal om konst, filosofi och textila arv kan mötas. Hon har tidigare medverkat i Hits utställningsserie Housing Work och arbetar på olika sätt med att utveckla konstscenen i Göteborg.

Läs mer om heldagsprogrammet den 25 mars.