Lucy McKenzie & Richard Kern

Lucy McKenzie

Lucy McKenzie utmanar ofta våra föreställningar om konstnärsrollen och intresserar sig för att bryta upp gränsen mellan konst och design, liksom mellan konst och liv. Hennes konstnärliga praktik rör sig mellan både det skrivna och det visuella uttrycket. Hon arbetar med installation, skulptur, dekor- och trompe-l’oeilmåleri, modedesign, inredningsarkitektur, samt curatoriella projekt och samarbeten. McKenzies verk innehåller genomgående många lager av referenser eftersom hon plockar element från en mängd olika fält. Förutom referenser från konst- och designhistoria finns kopplingar till populärkultur, kriminalromaner, politik och pornografi.

Richard Kern

Under mer än två decennier har filmaren och fotografen Richard Kern lyft fram komplexa och ofta mörka sidor av den mänskliga naturen. Under 80-talet var han en del av den experimentella kulturella scenen i East Village i New York och producerade en serie kortfilmer som nu ses som centrala verk för rörelsen Cinema of Transgression. Under 90-talet lämnade Kern filmediet och ägnar sig idag nästan uteslutande åt stillbildsfotografi. Han är uppmärksammad för den ambivalenta blandningen av oskuldsfullhet och erotisk spänning. i sina bilder av unga kvinnor.

The Girl Who Followed Marple (2014), som visas på Göteborgs Konsthall, är ett samarbete mellan Lucy McKenzie och Richard Kern. Filmen fungerar dels som marknadsföring för McKenzies och modeskaparen Beca Lipscombes mode- och inredningsföretag Atelier E.B. och dels som en ”infomercial” för menskoppen Mooncup. Lucy McKenzie spelar Miss Marple medan andra medverkande i filmen utgörs av kollegor, elever, vänner. Scenografin är producerad av Atelier E.B. Filmen följer en berättarstruktur som liknar en traditionell tv-thriller som spelar med den inneboende voyerism som kännetecknar Richard Kern. The Girl Who Followed Marple är även inspirerad av olika kreativa sätt som produkter marknadsförs på till kvinnor.

Lucy McKenzie (f. 1977 i Glasgow i Skottland) lever och verkar i Bryssel i Belgien.
Richard Kern (f. 1954 i Roanoke Rapids, North Carolina) lever och verkar i New York, USA.