Falke Pisano

I sitt konstnärskap undersöker Falke Pisano språk i alla dess former. I en research-baserade praktik utforskar hon hur, var och genom vilka processer ett konstobjekt kan förstås och generera mening. Hennes undersökning sträcker sig ofta över en längre tid och utforskar olika aspekter av inlärning och kunskapsproduktion. Här sätts idéer, språk och form i cirkulation och som artikuleras i installationer bestående av skulptur, text, performance, film och föreläsningar.

Verket The Value of Mathematics (language), som visas på Göteborgs Konsthall, ingår i Falke Pisanos senaste projekt där hon intresserar sig för hur naturvetenskap utvecklats i modern tid och hur dess institutioner har präglat bilden av kunskap. Här fokuserar Pisano på matematik och den ofta förbisedda kopplingen mellan matematik och kultur. The Value in Mathematics (language) är filmad på Galleri REDCAT i Los Angeles. Filmen består av ett samtal mellan Pisano, antropologen Mariana Leal Ferreira och Michael Lachney, forskare inom matematisk undervisning. Projektet utgår från begreppet etnomatematik, ett fält där matematik lyfts fram som en kulturellt betingad praktik. I filmen aktiveras de objekt som utställningen innehåller genom användning, beröring, närbilder och panoreringar. Utställningen undersöker teorin och praktiken kring mätning, konstruktion, navigation och kalkylering. Objekten refererar till vävramen, affärsdisken och kartan.

Falke Pisano (f. 1978) i Amsterdam, Nederländerna, lever och verkar i Berlin, Tyskland.