Agnieszka Polska

I drömlika videoverk utforskar Agnieszka Polska frågor kring tid och minne. Hon intresserar sig för glömda historier och kulturella myter och använder sig ofta av fotografier och material från arkiv. Hon har särskilt intresserat sig för marginaliserade och bortglömda fakta kring 1900-talets Östeuropeiska konsthistoria. Polska ser på arkivet som en levande organism som i relation till rådande ideologier ständigt är i förvandling och formas på nytt. Genom animeringar eller andra ingrepp förskjuter hon bilders ursprungliga betydelse och sammanhang samtidigt, som hon skapar en illusion av något dokumentärt. Hennes verk har ofta ett tempo och en hypnotisk kvalitet som påminner om ASMR-videos, Autonomous sensory meridian response. Det är en subkultur på Internet, vars deltagare reagerar på vissa ljud och bilder med en stark känsla av avslappning, pirrighet eller närvaro – ett fenomen som är mentalt upplevelseinducerad.

I verket How the Work is Done (2011), som visas på Göteborgs Konsthall, rekonstrueras, med hjälp av olika rekvisita, den strejk som ägde rum på Konsthögskolan i Krakow 1956. En grupp studenter barrikaderade sig då i skulptur- och keramikverkstaden på skolan och förvandlade platsen, där det dagliga arbetet brukade äga rum, till en stilla plats för protest mot det politiska klimatet i landet. Animationer, som kopplar an till olika hantverkstraditioner och det fysiska arbetet i verkstaden, kontrasteras med arrangerade stilleben av den passiva protesten.

Agnieszka Polska (f. 1985 i Polen) lever och verkar omväxlande i Krakow, Polen och i Berlin, Tyskland.