Through the Things We Make – Åsa Norberg & Jennie Sundén

25 februari 2017 - 17 april 2017

Konstnärer

Åsa Norberg,
Jennie Sundén,

Med:
Ruth Buchanan,
Falke Pisano,
Shana Moulton,
Agnieszka Polska,
Lucy McKenzie,
Richard Kern,
Laure Prouvost

Introduktion

Till vårens stora utställning har Göteborgs Konsthall bjudit in konstnärsduon Åsa Norberg och Jennie Sundén. I utställningen Through the Things We Make skapar Norberg och Sundén tillsammans verk som berör frågor om konstnärligt arbete, estetik och form som medskapare till samhällelig och social förändring. I sitt konstnärskap undersöker de gränserna mellan det privata och offentliga, konst och hantverk, samt det praktiska och det intellektuella arbetet.

I Through the Things We Make har Norberg och Sundén arbetat vidare på temat hemmet och dess objekt och material som återfinns där. Precis som titeln antyder framstår tingen som spegelbilder av olika tidsepoker, estetiska ideal och sociala och politiska attityder.

Norberg och Sundén arbetar också med olika konstarter och låter ofta konst och hantverk smälta samman. De är bland annat engagerade i att synliggöra och lyfta fram föregångare inom kvinnorörelsen och pionjärer inom pedagogik. I Norberg och Sundéns konst möter därför betraktaren ofta olika lager av tid och historia som möts och interagerar med varandra.

I sitt arbete för Norberg och Sundén en dialog med dåtida liksom samtida konstnärsskap, dels i sina egna konstnärliga projekt men också i sina olika konstförmedlande roller. Through the Things We Make är en kombinerad separatutställning och grupputställning där Norberg och Sundén har bjudit in de sju konstnärerna Ruth Buchanan, Falke Pisano, Shana Moulton, Agnieszka Polska, Lucy McKenzie, Richard Kern och Laure Prouvost att delta i utställningsrummen tillsammans med dem. De inbjuda konstnärerna har alla tidigare presenterats i konstrummet Hit, en kombinerad konstnärstudio och utställningsrum, som Norberg och Sundén driver sedan 2007 i Göteborg.

Biografi

Åsa Norberg och Jennie Sundén (födda 1977) bor och verkar i Göteborg. De lärde känna varandra under studietiden vid Konsthögskolan i Umeå år 2005 och har arbetat tätt tillsammans sedan dess. De har tidigare deltagit i ett flertal grupp- och separatutställningar på bland annat Marabouparkens Konsthall, Dalslands Konstmuseum, Bildmuseet, Bonniers Konsthall, Tensta Konsthall och Skånes Konstförening. Norberg och Sundén har tilldelats Göteborg Stads kulturstipendium samt ett tvåårigtarbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Sedan 2007 driver de det curatoriella projektet Hit.

Läs mer om Åsa Norberg & Jennie Sundén på norbergsunden.com