Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen

Förutom sina enskilda konstnärskap har Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta Kalleinen, född i Finland, 1975 respektive Danmark 1971 och verksamma i Helsingfors, samarbetat sedan 2003. Deras verk bygger ofta på kreativa samarbeten då de involverar många andra personer. Tellervo Kalleinens verk har redan tidigare handlat om att involvera människor. Under sina resor 2001-2004 satte hon till exempel ut annonser där hon uppmanade folk att planera en filmscen som skulle äga rum i deras hem och där en finsk kvinna hade en roll. Hon anlitade lokala filmteam och åkte till de hem dit hon blev inbjuden och agerade de roller hon fått. Detta ägde bland annat rum i St. Petersburg, Seydisfjördur och Tallinn.

Tillsammans har de bland annat gjort verket The Making of Utopia, 2005. Det är en videoinstallation som visar fyra utopiska samhällen i Australien: Bodhi Farm, Dharmananda, Equilibrium och Moora Moora. Många utopiska samhällen bildades i Australien på 1970-talet och alla förutom Equilibrium, som är nybildat, finns kvar från den tiden. Kalleinen och Kochta Kalleinen kontaktade dessa fyra samhällen och bad dem skriva en fiktiv film om sig själva. Konstnärernas bärande fråga rörde konflikten mellan den utopiska visionen och vardagens verklighet. Varje film filmades i respektive samhälle med dess invånare som aktörer.

The Complaints Choir, Birmingham (2005),Helsingfors, Hamburg och St. Petersburg, 2006.

The Complaints Choir består av fyra körverk där allmänheten har haft möjlighet att vara med och framföra sina klagomål. Genom annonser inbjöd Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen invånare i Birmingham (2005), Helsingfors (2006), Hamburg (2006) och St. Petersburg (2006) att framföra allehanda klagomål. Projektet var öppet för alla som var beredda att ta del i kören och framträda med den gemensamma klagosången.

På varje plats samlades grupperna i en workshop vid fem tillfällen. Tillsammans med konstnärerna och lokala musiker skapades körverken. De insamlade klagomålen varierade från små vardagliga irritationer till stora globala frågor. Folk klagade över allt från sura busschaufförer, dyr öl och lägre löner för kvinnor till långsamma datorer och varför ens förfäder inte valde en bättre plats att slå sig ner.

Länkar

Video av ”The complaints Choir, Helsingfors”.

Projektets webbplats:
http://www.complaintschoir.org/

Konstnärernas webbplatser:
http://www.ykon.org/kochta-kalleinen
http://www.ykon.org/tellervo