Superflex

Gruppen Superflex bildades 1993 och består av Rasmus Nielsen (1969), Jakob Fenger (1968) och Bjørnstjerne Christiansen (1969)
De är verksamma i Köpenhamn, Danmark

Superflex har sedan gruppen bildades arbetat med projekt som rör makt, demokrati och självorganisering. I sina projekt i såväl Thailand som Europa och Brasilien vill de både blotta och ifrågasätta rådande ekonomiska strukturer. De verkar inte emot kommersialism och globalisering men vill synliggöra ekonomiska strukturer och vill ändra balansen mellan producenter och konsumenter. De undersöker såväl alternativ till energiproduktion som till varuproduktion.

Utöver gruppens tre centrala medlemmar knyts ett flertal internationella samarbetspartners till de enskilda projekten. Samarbetet med andra fackgrupper är centralt för gruppen, liksom att deras samarbetspartners är delaktiga i arbetet. De verkar oftast utanför konstens institutioner och de skapar sina verk utifrån en önskan om att skapa konst som har en social betydelse. De säger sig inte bara vilja peka på orättvisor utan också erbjuda verkliga alternativ.

Alla deras produkter bär prefixet Super- och de beskriver sina projekt som ”verktyg”. Deras verktyg har namn som Supercopy, Suerpgas och Superchannel. Guaraná Power ingår till exempel i verktyget Supercopy, där flera verk samlats som kritiskt förhåller sig till varumärkesprodukter. Där ingår även en kopia av Poul Henningsens välkända PH5-lampa. Under Supercopy har den blivit en biogaslampa som kan användas i områden utan elektricitet. Superchannel är ett nätverk av lokala TV-studios där folk kan producera och sända sin egen Internet-TV.

Guaraná Power, 2004

Tillsammans med NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art) bjöd Amazonas lokala regim 2003 in Superflex för att göra research. Regimen hade hört talas om gruppens biogasprojekt, liksom om Superchannel. Superflex kom till den lilla staden Maués i centrala Amazonas. Det enda sättet att ta sig dit är via den betydligt större staden Manaus, varifrån man endera kan ta ett litet flygplan eller åka flodbåt i 22 timmar.

Maués är centrum för Brasiliens guaranáodling. Guaraná växer på en lianliknande växt och dess fröer är mycket koffeinrika. Fröerna används för att smaksätta mycket av den brasilianska läsken, men också till hälsokost- och energiprodukter i väst. Då Superflex kom till Maués hade de stora uppköparna pressat priset på guaraná med närmare 80% de senaste åren. Bönderna hade organiserat sig i ett kooperativ men visste inte riktigt hur de skulle gå vidare. Tillsammans med Superflex enades de om att ta fram energidrycken Guaraná Power som ett försök att bryta de multinationella bolagens monopol och deras prispress på guaranábären. De är också måna om att drycken innehåller betydligt mer av bären än många av de produkter som finns på marknaden och som säljs som guaranáprodukter.
I installationen på Göteborgs Konsthall får vi se några av böndernas egna reklamfilmer för Guaraná Power. Här finns också en möjlighet att köpa drycken.

Guaraná Power tas fram av stiftelsen The Power Foundation. De betalar bönderna ett högre pris för guaranábären än marknadsvärdet. Utöver detta får böndernas kooperativ 90 öre per flaska

För mer information se hemsidorna:
http://www.superflex.dk/
http://www.guaranapower.org