Ester Shalev-Gerz

Esther Shalev-Gerz är född 1948 i Vilnius, Litauen. Hon lever och verkar i Paris, Frankrike och är sedan 2003 professor vid Valands Konsthögskola i Göteborg. Hon är internationellt uppmärksammad för sitt ständiga utforskande av demokratin, det kulturella minnet och det offentliga rummet. Historien är alltid närvarande i Shalev-Gerz konst men hon betraktar det förflutna som viktigt i första hand som ett verktyg för att reflektera över nuet. Hon intresserar sig för hur minnen konstrueras och vill både utforska och utmana den officiella historie- och minneshanteringen.

Hennes installationer och fotografiska verk behandlar frågor om det kollektiva minnet och hur det samspelar med individens egen historia och minnesbilder. Esther Shalev-Gerz arbetar ofta med platsspecifika projekt då hon gör noggranna efterforskningar över en längre tid. I över två decennier har hon i samarbete och dialog med lokalbefolkning och publik skapat projekt i det offentliga rummet.

First Generation, 2004

Videoinstallation: 40 minuter, ljudinstallation: 90 minuter.
Videoinstallationen är ursprungligen gjord som en permanent videoinstallation för Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Esther Shalev-Gerz intervjuade första generationens invandrare i Fittja men även infödda svenskar som flyttat dit från Norrland. Till samtliga fyrtio medverkande ställde Shalev-Gerz frågor på svenska och de filmades då de besvarade frågorna. De filmades på nytt då de fick lyssna på sina egna svar och det är dessa sekvenser vi ser i verket. Resultatet är nästan påträngande intimt.

De frågor de intervjuade fick besvara var: Vad förlorade du? Vad fann du? Vad gav du? Vad fick du?
De fick sedan även svara på en fråga som rörde två centrala platser i deras liv – den de kommer ifrån och den de lever i idag. Frågan som ställdes var; Om platsen skulle vara din älskare – vad skulle du säga till den?

Esther Shalev-Gerz som själv emigrerat vid flera tillfällen i sitt liv är intresserad av att undersöka hur den plats man lever på påverkar en individs personlighet och hur olika språk leder till olika självbilder. Utifrån att många invandrare behärskar det nya landets språk och kulturella koder mer eller minde bra måste de ibland ta till andra sätt att kommunicera. Shalev-Gerz söker efter dessa icke-verbala kommunikationssätt eftersom bilder kan berätta mer än bara ord. Hon vill att hennes porträtt ska fungera som en tvåvägskommunikation mellan den avporträtterade och betraktaren.

Konstens plats

Under utställningen Art Link kommer Ester Chalev-Gerz att visa två verk. Det första är First Generation som visas fram till och med söndagen den 5 november. Från och med den 18 november kommer Göteborgs konsthall att visa hennes nyproducerade verk Konstens plats. Mer information om detta verk kommer att läggas till under utställningens gång.

För mer information se Ester Shalev-Gerz hemsida:
http://www.shalev-gerz.net