Adrian Piper

Adrian Piper är född 1948 i Harlem, USA och har sina konstnärliga rötter i den idébaserade konsten på 60-talet. Hon började tidigt ta in ett sociopolitiskt innehåll i sin konst och under tidigt 70-tal skapade hon verk som Catalysis då hon transformerade sig själv till en frånstötande eller udda figur och gick ut på offentliga platser för att uppleva hur folk bemötte henne i denna skepnad. I mitten av 70-talet började Piper med serien Mythic Being. I denna klär hon sig som en ung, svart man och rör sig återigen på offentliga platser för att uppleva folks reaktioner. En av serierna från 1975 heter I Embody Everything You Most Hate and Fear (Jag förkroppsligar allt du mest hatar och fruktar.)

Adrian Piper är förutom konstnär även verksam som professor i filosofi på Wellesley College, USA, och hon har skrivit flera böcker. Hon bland annat intresserat sig för Immanuel Kant och hans undersökningar om vad som får människan att agera moraliskt och göra estetiska värderingar. Pipers kunskaper inom filosofi har haft ett starkt inflytande över hennes konstnärskap då det till exempel gäller rationellt tänkande och som metod att komma åt större, metafysiska frågor.

Adrian Pipers har i fler än tre decennier berört frågor om rasism, rasmässiga stereotyper och främlingsfobi i sin konst. Hennes verk – vare sig det rör sig om objekt, installationer, performance, video- eller ljudverk – utmärks av den direkta relationen mellan konstnär och betraktare. Hon försöker skapa situationer som provocerar fram spontana reaktioner, där betraktaren instinktivt reagerar utifrån sina djupt rotade värderingar, inte via det kanske mer politiskt korrekta intellektet. På så sätt varseblir betraktaren sina egna fördomar.

Detta märks till exempel i det pågående verket My Calling Card (Mitt visitkort). Adrian Piper är svart men hennes hy råkar vara ljus och hennes hår rakt. Hon delar ut sitt visitkort när hon rör sig i sociala sammanhang, ofta i konstvärlden, och hör rasistiska skämt och anmärkningar. På sitt visitkort klargör hon att hon är svart och en text som ungefär säger ”Jag beklagar det obehag min närvaro orsakar dig, precis som jag är säker på att du beklagar det obehag som din rasism orsakar mig”.

Funk Lessons

Funk Lessons, video, 1983

Funk Lessons spelades in då Adrian Piper i en publikinvolverande performance 1983 bjöd in studenter på Berkeley, University of California, att lyssna och dansa till funkmusik. Merparten av dessa studenter var vita. Funk Lessons berör den tvetydliga status som den afroamerikanska arbetarklassens musik och dans har som del i den amerikanska konst- och kulturhistorien. Piper strävar efter att både de som ingår i workshopen och de som betraktar den samtidigt reflekterar över stereotypa bilder av afroamerikaner.

För mer information se Adrian Pipers hemsida:
http://www.adrianpiper.com/

Tack till:
Adrian Piper Research Archive och Dr Elisabeth Klotz