Art Link

6 oktober 2006 - 7 januari 2007

Konstnärer

Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta Kalleinen, Annika Lundgren, Adrian Piper, Esther Shalev-Gerz, Superflex och Stephen Willats.

Introduktion

Hösten på Göteborgs Konsthall bjuder på en grupputställning med verk som vill involvera, engagera och få oss att tänka närmare kring vårt samhälle, oss själva och vår vardag. Utställningen har titlen Art Link, och visar sex verk av sju konstnärer, som på olika sätt vill involvera människor att aktivt delta i sina projekt. Verken hör till den typ av konst som man kan kalla dialogisk konst eller ”participatory art” (deltagande konst). Det är konst med ett socialt syfte som sätter processer och förhållanden mellan människor och situationer i centrum snarare än egentliga konstobjekt. I projekten tar konstnärerna ofta utgångspunkt i ett specifikt socialt, kulturellt eller politiskt sammanhang som de söker att kommentera, utforska, eller komma med alternativ till. De senare åren har det skett ett stort uppsving av denna typ av konstprojekt. Art Link visar ett litet urval av de olika förhållningssätt och metoder som används.

Verk

Även om det finns vissa gemensamma nämnare för konstnärerna i utställningen är både innehållet och sättet de arbetar på olika. Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta Kalleinen har som del av verket Complaints Choir arrangerat workshops i att beklaga sig. Tillsammans med deltagarna och en tonsättare har de omsatt klagomålen till sånger, som de sedan har framfört i kör i de städer där de fyra konstprojekten ägt rum.

I verket Funk Lessons från 1983 bjöd Adrian Piper in deltagare till att lyssna och dansa till funkmusik med syftet att sätta igång reflektioner kring den stereotypa bilden av afro-amerikaner. Superflex presenterar projektet Guaraná Power, en energidryck som konstnärsgruppen har producerat tillsammans med ett kooperativ av guaranaodlande bönder från Maués i Brasilien.

The Power and Illumination Project är Annika Lundgrens alternativa  produktion av energi med fitnesscenters spinningcyklar som källa. Stephen Willats har i The West London Social Resource Project arbetat med invånare i fyra bostadsområden i London med fokus på förhållandet till deras närmiljö och deras beteendemönster. Av Esther Shalev-Gerz visades t.o.m den 5 november First Generation, ett verk om den första generationens invandrare som kom till Sverige och deras reflektioner kring mötet med det nya landet. Den 18 november öppnar en parallell utställning med ett helt nytt verk, Konstens Plats, av samma konstnär. Verket är baserat på bidrag från 38 konstnärer som lever i stadsdelen Bergsjön, Göteborg och tar upp frågor om relationen mellan konst och plats. Verkets delar visas på två platser – Rymdtorgets affärscentrum i Bergsjön och Göteborgs Konsthall vid Götaplatsen – och kopplar samman olika rumsliga konstruktioner och kulturella områden.

Programmet Art Link

Utställningen Art Link markerar starten på ett konstprogram med samma namn, inom vilket Göteborgs Konsthall vill utveckla flera projekt under de kommande två åren. Programmet Art Link är tänkt att fokusera på kommunikation, samarbete och nätverksbygge. Grundläggande för programmet är att det skall skapa och befrämja förbindelser – vara en länk – mellan samtidskonst och konstens omvärld(ar), mellan olika konstprojekt, mellan konstens aktörer/konstintresserade och mellan människor.

Utställningen är den första i Lene Crone Jensens regi, sedan hon blev chef på Göteborgs Konsthall hösten 2005.

Art Link stöds av Stiftelsen Framtidens Kultur.