Annika Eriksson

19 januari 2008 - 24 mars 2008

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall inleder 2008 med Annika Erikssons första stora separatutställning i Sverige. Annika Eriksson är en av Sveriges internationellt mest visade konstnärer. Hon intresserar sig för sociala strukturer och mänskligt beteende och skapar ofta sina verk genom samarbeten av olika slag. Hennes fokus på vardagliga platser eller situationer förmedlar inte sällan en närmast absurd komik. En fullt fungerande spelhall i Venedig samt filmer om postorkestrar och samlare är exempel på hennes tidigare projekt.

Utställningen på Göteborgs Konsthall rymmer både äldre och flera nyproducerade verk.

Utgångspunkten för Annika Erikssons konstnärskap är ofta stadens skiftande funktioner, dess offentliga rum och dess invånare. Ett av utställningens nya verk är uppförandet av ett litet hus vid Näckrosdammen i centrala Göteborg. På taket lyser en skylt som berättar att detta är ett hus ”Till vem som helst, till vad som helst”. Inne på konsthallen visas en annan del av verket – en film där tre snickare bygger detta hus.

Ofta intresserar sig Annika Eriksson för olika former av gemenskap och relationer. I en nyproducerad video har konstnären samarbetat med Sportvagnsklubben Göteborg. Här får vi se några av de motorintresserade personer som ofta parkerar sina ekipage vid Götaplatsen genomföra en improviserad gummiosande bilparad.

För första gången någonsin visas också en omfattande presentation av konstnärens tidigare verk; till exempel ”En fruktansvärd sammansvärjning”, ”The Session”, ”Personal på Moderna museet”, ”Köpenhamns Postorkester”, ”Wicked Game” och ”Do You Want An Audience?”

I samband med utställningen producerar Göteborgs Konsthall en illustrerad bok med en nyskriven essä av kritikern Will Bradley.

Annika Eriksson (född 1956 i Malmö) bor och arbetar i Berlin. Hon representerade Sverige på Venedigbiennalen 2005 och har också under senare år ställt ut på Mori Art Museum i Tokyo, Hamburger Bahnhof i Berlin, Kunstverein München, Platform Galerie i Istanbul och Neue Nationalgalerie i Berlin. I januari 2008 är hon aktuell med ”Mannen i parken” – ett nytt verk producerat av Mobile Art Production i Stockholm. Hon medverkar också i grupputställningen ”Lapdogs of the Bourgeoisie” på Tensta Konsthall samt som Bäckströmstipendiat på Malmö Konstmuseum.

Programverksamhet

Plattform Kom in!
KONSTNÄRSSAMTAL
Söndag 20 jan kl 14-15.30
Samtal mellan Annika Eriksson och Mats Stjernstedt, kritiker, curator och chef för Index i Stockholm. Samtalet kommer att hållas på svenska.

Plattform Perspektiv
NYA RUM, NYA MÖJLIGHETER?
Lördag 15 mars klockan 14-15

Åsa Rosenberg, doktorand på sociologiska institutionen i Göteborg, diskuterar möjligheter och omöjligheter i de nya sociala rummen som skapas på Internet.

Varför väljer allt fler människor att spendera sin tid på nätet? Vad innebär detta för den västerländska kulturen? Vad skiljer de virtuella rummen från de fysiska?

Annika Erikssons konst berör ofta det offentliga rummet ur olika perspektiv. Hur används det, hur beter vi oss i olika miljöer, vilka får synas och ta plats? Genom att bjuda in Åsa Rosenberg vill Göteborgs Konsthall bredda frågan om det offentliga rummet till att omfatta även de virtuella rummen.

Åsa Rosenberg är sedan våren 2007 doktorand vid Sociologiska Institutionen och har sin huvudsakliga kompetens inom cybersociologi, feministisk teori, kriminologi och vetenskapsteori. Samtidigt som Åsa arbetar på en forskningsplan för sitt avhandlingsarbete genomför hon via sin Second Life-avatar Kid Kuhn en studie i forskningsetik på nätet.

Plattform Kom in!
VISNINGAR UNDER ANNIKA ERIKSSON
Under utställningen med Annika Eriksson anordnar vi både allmänna och tematiserade visningar. Här följer en beskrivning på de visningar som finns att välja mellan. Visningarna som hålls på svenska är gratis och pågår i ca 45 minuter.

TEMAVISNING
Walking without Talking – En interaktiv visning
Vi startar i konsthallens entré och avslutar i Renströmsparken vid Näckrosdammen där Annika Erikssons verk Till vem som helst, till vad som helst finns placerad. Den gemensamma promenaden till verket blir en interaktiv visning där alla deltagare tillsammans går sträckan mellan konsthallen och huset på led och under tystnad. Vandringen till verket handlar dels om det egna deltagandet, dels hur vi rör oss i det offentliga rummet.
Samlingsplats: Göteborgs Konsthall, vid receptionen i entrén

FAMILJEVISNING
Vem är du & vem är jag? Och vilka är vi tillsammans?
Hur presenterar vi oss i olika sammanhang? Vad väljer vi att berätta om oss själva för andra förutom att säga våra namn? Är du fotbollsmålvakt, lillasyster, kvällstrött eller vänsterhänt? Med inspiration från konstnären Annika Erikssons verk Staff at Moderna Museet (Personal på Moderna Museet) där personalen på museet presenterar sig själva en efter en, gör vi tillsammans med Ann-Sofi Roxhage en egen film i Annika Erikssons anda.

TEMAVISNING
Så tänker en utställningsintendent
Johan Sjöström, konsthallens vikarierande utställningsintendent, ger en övergripande presentation av utställningen och sina personliga tankar om utställningsarbetet.

ALLMÄNNA VISNINGAR
Allmänna visningar kommer att hållas av Andréas Hagström eller Dorota Lukianska vilka ger en övergripande presentation av utställningen.