Annica Karlsson Rixon – Today Tomorrow Forever

17 juni 2006 - 10 september 2006

Introduktion

Sommarens stora utställning på Göteborgs Konsthall är en separatutställning med Annica Karlsson Rixon. Utställningen, Today Tomorrow Forever, rymmer ett urval av hennes omfattande produktion och den nyproducerade installationen Resonance.

Intresset för fotografiet som medium genomsyrar Karlsson Rixons konstnärskap. Flera av hennes verk befinner sig i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta och frågan om fotografiets äkthet ställs på sin spets. Hon har konsekvent arbetat med frågor kring identitet och representation. Hur skapas kanon i konsthistorien? Vem ges plats och hur görs urvalet?

Porträttet är och har varit ett viktigt inslag i Karlsson Rixons konstnärliga produktion. Sedan 1990-talet har hon fotograferat en växande krets konstnärskollegor och vänner. Sviten med konstnärsporträtt inleddes med Porträtt i Nordisk ljus (1997-1998) och därefter har det ena projektet genererat det nästkommande: Annika vid havet (1999-2001), Private Premises (2003) och Resonance (2005-2006). Nya frågeställningar har väckts under projektens gång och fört arbetet vidare.

Det senaste verket Resonance (2005-2006) är ett samtidsdokument som bygger på filmade porträtt, stillbilder och intervjuer med personer – konstnärer, curatorer och konstvetare – som på olika sätt positionerat sig inom konstvärlden. Verket är gjort i samarbete med Anna Viola Hallberg. Karlsson Rixon har ställt frågor om vägval, makt och strategier och vi får höra de medverkandes reflektioner kring sin yrkesroll, hur de vill och hur de kan samverka i samtiden. I samtalen finns även reflektioner över vad det innebär att verka inom eller utanför mainstreamkulturen och hur en exiltillvaro påverkar konstnärskap och identitet. Verket består av flera moment som bearbetats och som nu på Göteborgs Konsthall visas i utvidgad form. De medverkande i verket är Annika Eriksson, Annika von Hausswolff, Annika Larsson, Maria Lind, Annika Lundgren, Tone Olaf Nielsen, Ann-Sofie Sidén, Annika Ström, Gitte Villesen och Annika Öhrner.

Annica Karlsson Rixon är född i Västra Frölunda och bor idag på Brännö. Hon har sina rötter i en dokumentär fototradition, men blev i början av 90-talet del av den konstnärsgeneration som slog igenom internationellt med idébaserat fotografi. 2004 blev hon adjungerad professor i fotografi vid Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet och nu doktorerar hon vid samma institution.

Utställningen Today Tomorrow Forever är producerad av Norrköpings Konstmuseum med bidrag av Göteborgs Konsthall och Uppsala Konstmuseum. Utställningskommissarie är Marianne Hultman. Till utställningen produceras en katalog med samtal mellan Fanny Ambjörnsson, Gertrud Sandqvist och Annica Karlsson Rixon.

Programverksamhet

Vernissage  Lördagen den 17 juni kl 17-19.
Utställningen presenteras av konsthallschef Lene Crone Jensen och invigs av Gertrud Sandqvist, prefekt vid Konsthögskolan i Malmö, kl 17.30. Göteborgs Konsthall är öppen kl 11-19.

Konstnärssamtal  Onsdagen den 30 augusti kl 18.
Annica Karlsson Rixon samtalar med Annika von Hausswolff, konstnär, och Lene Crone Jensen, konsthallschef.