Theodora Ekholm

Orgy of Lingua, 2018

Framed digital print; and looped video projection on the facade of Göteborgs Konsthall, located at the corner of Götaplatsen and Stenhammarsgatan. Projection from 21 – 5.30 daily.

Theodora Ekholms Orgy of Lingua undersöker de språkliga ramverk som definierar kärlek och påverkar hur mellanmänskliga relationer organiseras. Ekholm är intresserad av vad som händer när språk som utmanar monogamins hörnstenar tar plats i de emotionella, sociala och politiska fälten. På vilka sätt påverkas livsnarrativet och byggandet av identitet när exklusiv tvåsamhet, kombinationen av sex och romantik och långsiktiga relationer avbryts språkligt?

Det textbaserade verket Orgy of Lingua består av två delar: den ena hänger inne i konsthallen och den andra materialiseras utomhus som en projektion på konsthallens fasad och är synlig efter mörkrets inbrott. Texten tar avstamp i kärleksdiskurser från monogama, polyamorösa och relationsanarkistiska sammanhang. I verket utforskas talat och skrivet språk som ett medium som både alstrar och etablerar det vi kallar verklighet. Angreppssättet skiljer sig från uppfattningen att språk skulle beskriva en redan befintlig verklighet. I konstverket visas därför överstrykningar, motsägelser och utraderingar som blottar skriftens uppbyggnad och artificialitet. Nyordet medglädje (compersion på engelska), som betyder att ha positiva känslor över ens partners andra intima relationer, tar plats i konstverket som ett verktyg att påvisa maktrelationer.