Laura Darbutaitė

Exit in a Permanent Location, 2018

Installation with silkscreen prints and intervention to the interior of Göteborgs Konsthall via removal of paint layers.

Laura Darbutaitė har undersökt de arkitektoniska förändringarna av den forna paviljongen som var en del av konsthallen fram till 1983. Paviljongen byggdes 1923 inför Göteborgs trehundraårsjubileum, för att sedan rivas 1983 då endast några få spår av den lämnades kvar på platsen.

Darbutaitės projekt Exit in a Permanent Location utgår från nödutgången i den nuvarande byggnadens stora sal. Installationen utforskar utgången som vid nödsituationer är en snabb, enkelriktad evakueringsväg ut ur ett offentligt rum, men samtidigt också ett informationsbärande element över de gradvisa modifikationer som den ursprungliga platsen har genomgått.

Under utställningen bjuder konstnären in betraktaren att använda dörren och med hjälp av en karta ta sig ut ur byggnaden på en promenad i den forna arkitektoniska platsen.

Det är tillåtet att använda utrymningsvägens dörr i det stora galleriet så länge som utställningen Bad Timing pågår. Konsthallens värd kan hjälpa till vid frågor och funderingar.