Katxerê Medina

run-around

Two channel video installation. 48 min.

Katxerê Medina arbetar med video, performance och multimediainstallationer. Med ljud och bilder hämtade från arkiv, internet och hennes eget kameraöga berättar hon historier där fiktion blandas med verklighet. Historierna öppnar för otaliga perspektiv och reflektion kring komplexiteten och ojämlikheten i det nutida samhället.

Videoinstallationen run-around är ett verk där Medina undersöker och spionerar på Arbetsförmedlingen. Med hjälp av dold mikrofon tar hon sig in bakom kulisserna på den svenska välfärdsstaten som genomsyras av nyliberalism. Hon hävdar att dagens välfärd inte i första hand är utformad för folkets bästa utan mest för att tillgodose kapitalets intressen. Denna hypotes backas upp av en skildring av hennes personliga erfarenheter som arbetslös som slutade med att hon fick sin utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund som konstnär fullständigt raderad. Istället kallades hon till jobbintervjuer inom tjänstesektorn. Tillsammans med hundratals andra arbetslösa fick hon köa för en jobbintervju på ett kryssningsfartyg som beskrevs som ”resmålet”, en icke-plats som fastnat i en loop utan framtid eller förflutet.

run-around skildras denna resa som en metafor för arbetslöshetens rumstid och en alternativ förståelse av dessa upplevelser, bortom den dominerande mediala och politiska diskursens klichéer presenteras. Men arbetslöshet handlar inte bara om att bli ett offer, utan också om att få ett kritiskt perspektiv på samhället och ett tillfälle att fundera på frågor som arbete, moderskap, invandring och konst.

Konstnären vill rikta ett särskilt tack till de medverkande Katarina Weidhagen och Mbatuya Medina.

Katxerê Medina (f 1981), Campinas, Brasilien. Bor och arbetar i Göteborg.