Johan Rikenberg

Alla mina vänner är döda, 2018

Video. 4:36 min.

Män ska vara starka och självständiga men samtidigt verkar de vara mer sårbara när det kommer till att hantera känslor och ta ansvar för dem. De vet helt enkelt inte hur man gör. Maskulinitetens normer gör att män blir bittra och hatfulla. Om den här mannen inte är någon i din familj eller släkt, bor han sannolikt på din gata.

I Johan Rikenbergs stop-motion film Alla mina vänner är döda möter vi en ensam man. Mannen bor i en stökig lägenhet. Från taket hänger en snara, mannen ska hänga sig. Filmen handlar om hur en man handskas med sina känslor av ensamhet och ilska. Med humor vill Rikenberg skapa en dialog om hur maskulinitet och normerna i ett individualistiskt samhälle kan skapa känslor av utanförskap hos många män. Detta kan prägla dem genom hela deras barndom och vuxna liv.