Joe Rowley

Bite the Invisible Hand that Feeds, 2018

Video and sound installation.

Theseus har just dräpt Minotauros och är nu på väg tillbaka ut ur labyrinten. Han pratar med sig själv på den långa, mörka promenaden. Han upprättar, motsäger, återupprättar och ifrågasätter sin ståndpunkt. Är han en hjälte eller en tyrann?

Till Bad Timing har Joe Rowley skapat en video- och ljudinstallation där han med hjälp av denna fiktiva berättelse plockar isär den manliga hjältefigurens relation till samhället. Verket frågar också hur denna relation samspelar med upplysningstidens föreställning om framsteg som ett linjärt framåtskridande, där mänskligheten gradvis avlägsnar sig från ”barbariet”. Genom att placera labyrinten bortom tid och rum vill Rowley manipulera bildspråket i berättelsen om Theseus. Berättelsen gestaltar upplysningstidens framstegstanke och den manliga hjältens seger över barbariets monster, men förvandlas till en metafor för den samtida manlighetens förvirring och dess bidrag till problemfyllda eller livsfarliga samhällsmiljöer.

Installationen innehåller även ett ljudverk som gjorts i samarbete med Per Brehmer och Sofia Hysing.

Joe Rowley föddes 1992, i Stoke-on-Trent, Storbritannien.