Hanna Romin

So Many Times, Instants and Moments, 2018

Drawing installation with markers on plexiglass, wood and spotlights.

I verket So Many Times, Instants and Moments undersöker Romin stundens inverkan på tecknandets materiella aspekter. Genom särskilda parametrar som styr hennes teckningar närmar hon sig olika förståelser av tid. Exempelvis försökte hon förstå andras tidsuppfattning genom att spåra sig med en GPS-sändare medan hon följde efter personer enligt förutsatta regler, och har överfört dessa rutter till teckningar. Teckningarna, som är gjorda på plexiglas, är i en konstant rörelseförändring och kastar ett skuggspel på golvet. Verket handlar om hur vi idag vanligen förstår tid som något linjärt och kvalitativt, skilt från våra handlingar, istället för som ett flöde bestående av olika ögonblick.

Vad menar vi egentligen när vi talar om tid? Är det ens möjligt att uppfatta någon annans tid och finns det verkligen något som kan kallas tid eller är det endast en mänsklig konstruktion som används för att förstå vår egen existens? Oavsett om vi förstår tiden eller inte måste vi förhålla oss till den, men tid är inte något som man antingen har eller inte har, eller något man kan förvärva. Tidens rörelse är oberoende av våra handlingar, det är endast våra individuella upplevelser som skiljer sig. I vårt samhälle uppmuntras vi till effektivitet och produktion, vi förväntas förvalta vår tid väl, men är det möjligt att förvalta något som vi inte ens vet att det existerar?

Hanna Romins teckningar utmärker sig mot traditionell teckning. Hennes installationer består främst av material, metod och utförande. Romin är född 1987 i Uppsala, hon bor och verkar i Göteborg.