Danielle Heath

Twist, Delude, Dissemble and Flimflam (The Trickstar’s Guide), 2018

Installation with two channel video loop and props.

Danielle Heath är en konstnär som bor och verkar i Göteborg. Hon arbetar med video, fotografi, performance och installationer.

Heaths konstnärskap präglas av en djup olust inför de underförstådda sociala system som påverkar vårt beteende. Hon vill ifrågasätta vår okritiska acceptans av strukturerna som vi lever i. Heaths svar på det institutionella är att ge insyn i hur dessa strukturer fungerar och skapa ögonblick av samverkan eller skådespel, i ett försök att skaka om oss och medvetandegöra våra egna beteenden.

Till utställningen har Heath utforskat folkliga festivaler och traditioner där samhällsordningen tillfälligt ställs på ända. I några videoperformanceverk fokuserar hon på kvinnliga svindlare. Vi ser henne utföra extremt optimistiska men uppenbart verkningslösa handlingar, som till exempel att försöka få föremål att flyga genom att blåsa på dem. Det andas desperat optimism inför det skamliga misslyckandet när hon famlar efter en uppsättning metaforer för sociala normer, vilka även regelbundet utmanas av folkliga traditioner. I rollen som instruktör uppmanar konstnären publiken att delta i dessa fåfänga handlingar. Men instruktören är nog inte helt pålitlig. Med hjälp av humor och osäkerhet försöker Heath spegla svindlarens roll i verket och samhället.