Cilla Berg

Survival Kit, 2018

Sculpture, strengthened cotton fabric, rope, found objects, papier-mâché, porcelain, wax, faux silk fabric, paper clay, sound, pamphlet (available in the reception).

I rep från taket hänger grenar och tyg som bildar ett vindskydd eller en koja. Styckvis hörs en entonig sång som påminner om liturgisk sång. Ömsom informativ, uppfordrande och uppmuntrande växlar texten mellan förberedelse inför en överlevnadssituation och att arbeta igenom trauma.

Kojans insida är målad i ljusa klara färger. På golvet är ett antal föremål placerade. En del har en tydlig praktisk funktion, andra verkar lämpade för en magisk ritual. Vissa har en handgjord dubbelgångare. Somliga verkar befinna sig i en förvandlingsprocess; till hälften funktion, till hälften handgjord. Föremålen är på väg att bli avbilder. Som en samling föremål har överlevnadskittet många motsägelsefulla egenskaper samtidigt. Var för sig verkar de kanske tillhöra en eller annan dimension – men det är inte möjligt att göra den sortens uppdelning.

Berg utforskar vad ”det imaginära” gör för vår förmåga att överleva, och vilken roll föremål och rekvisita spelar i det. Föremålen i Survival Kit skulle kunna tillhöra olika världar, men istället vill konstnären se alla verkligheter som sammansmälta.