Rebecca Cusworth

An Attempt to See the Sea as Seal and Other Stories (2017) Videoinstallation med en loop av rörliga bilder. Varierande mått.

Med utgångspunkt från sitt hem på Brännö i Göteborgs skärgård har Cusworth undersökt de mänskliga och ickemänskliga djurens roller på ön, och frågar sig om det kan finnas andra sorters relationer utöver de antropologiska. Hon leker med idén om konstnären som shaman och använder sig av kroppsliga förnimmelser, kostym och uthållighet, men byter ut skinn mot polyestersubstitut och ersätter totemföremål från naturen med hushållsartiklar. Videofilmerna med hennes undersökningar är placerade likt öar i utställningsrummet. Besökaren kan beträda dessa mellanrum och därigenom själv bli en brygga som skapar ny möjliga former av relationer.

Rebecca Cusworth, född i York, England, 1987, avlade BA-examen (Hons.) 2010 vid Glasgow School of Art i måleri och grafik med distinction i Historiska och kritiska studier. Hon har tilldelats flera stipendier, bl.a. från Creative Scotland, Arts Trust Scotland och Arts Council England. Rebecca Cusworths finns representerad i privata och offentliga samlingar, däribland Cromarty Arts Trust Collection, Can Serrat Permanent Collection och Royal Scottish Academy Permanent Collection.

Cusworth bor och arbetar f.n. på Brännö, Sverige.