Karl Bergström

Boo! (2017) Installation: Stående våg på 18,9 Hz, tongenerator, förstärkare, högtalare, venndiagram. Varierande mått och varaktighet.

Boo! är ett verk som har utvecklats utifrån forskning om iakttagelser av spöken via tekniska experiment som undersöker förhållandet mellan verklighet och perception. Enligt ett tidsbestämt schema produceras en fast våglängd – ett ljud – med en frekvens på 18,9 Hz. Trots att det egentliga ljudet är för lågfrekvent för att höras, kan betraktare bli varse sinnliga, känslomässiga och perceptuella förändringar. Detta kan i sin tur leda till observationer av en gråfärgad fantomliknande figur någonstans i rummet.

Karl Bergström, född i Göteborg, Sverige, 1985, avlade FK-examen 2013 vid Göteborgs universitet med inriktning mot teoretisk och praktisk filosofi och FK-examen 2015 vid Akademin Valand. För närvarande avlägger han sin MFA Fri konst vid Akademin Valand. Han har tilldelats flera stipendier, bl.a. från Eric Ericsons Stiftelse. Hans verk har visats på privata gallerier, konstnärsdrivna plattformar, museer och salonger. Han arbetar med installation, skulptur, performance och måleri. Karl Bergström utforskar överlappningar inom ontologi, fenomenologi, färg och idéer kring visuell perception.

Bergström bor och arbetar i Göteborg, Sverige.

Utrustning med stöd från Hyrljudet Sydväst AB.