Frames & Stages – Akademin Valand – Magisterutställning Fri Konst 2013

11 maj 2013 - 26 maj 2013

Konstnärer

Fredrika Anderson, Mina Snövit Hedstierna, Kim Johansson, Jan Marius Kiøsterud, Gustav Lejelind, Tomas Lundgren, Niklas Persson, Nils Elvebakk Skalegård, Miriam Thorpe, Mikael Vesavuori, Fredrik Åkum.

Sammanfattning

Med årets avgångsutställning i fri konst fortsätter Göteborgs Konsthall sitt långsiktiga engagemang för den nya generationen konstnärer från stadens konsthögskola.

Årets utställning med titeln Frames & Stages, äger rum efter en stor förändring. I juli 2012 gick Konsthögskolan Valand samman med Filmhögskolan, Högskolan för fotografi och Litterär gestaltning och bildade en ny institution: Akademin Valand. Denna utställning behandlar därför flera samtidiga förändringar: början på en ny akademi, slutet på den utbildning som de elva här representerade konstnärerna gått, och ett förnyat partnerskap mellan Göteborgs Konsthall och Akademin Valand.

Utställningstiteln Frames and Stages uppmärksammar de skiftningar som äger rum mellan de två institutionerna och de utställda konstverkens olika modaliteter. Detta är en grupputställning i flera bemärkelser: den äger rum eftersom en grupp människor utbildats på samma institution och där grupperats i en klass, deras konstverk har sammanställts i en tillfällig grupputställning samtidigt som denna grupp håller på att lösas upp.

Frames and Stages svar på de elva konstnärernas verk är att destabilisera eventuella önskemål från betraktaren om ett gemensamt narrativ eller tema. I en serie inramningar och iscensättningar lyfts istället konstverkens olikheter fram som riktmärken i en rumslig formation som vägleder betraktarna genom utställningen och stimulerar dem att inrama dialogerna och iscensätta debatterna.

Program

Finissage + katalogsläpp tillsammans med Koloni

Söndag 26 maj kl 14 – 17
Kolonispelning: Musik for seks Elektriske guitrarer feat. Muneomi Snju (Dk/Jap)
Förband: Francis & Bear (Swe)
till detta släpper studenterna sin utställningskatalog.