Karl Hans Janke

Konstruktör

”Janke skapade sin egen värld, på en gång helt isolerad och ändå med förbindelser till den tekniska utvecklingen och ingenjörsvetenskapen.”

År 2000 hittade man en stor samling ritningar och konstruktioner på vinden till mentalsjukhuset Hubertusburg i den tyska byn Wermsdorf i Sachsen. Ritningarna var gjorda av Karl Hans Janke, född 1909 och patient på sjukhuset från 1949 fram till sin död 1988. Janke uppfattade sig själv som konstnär och uppfinnare och under sin tid på sjukhuset gjorde han mellan 300 och 400 uppfinningar, dokumenterade på över 2000 ritningar.

Med hjälp av papier-maché byggde Janke de märkligaste farkoster, rymdskepp och flygplan i olika former. Han skapade sin egen kosmologi och utvecklingslära och tänkte ut egna militära och politiska strategier. På vinden fanns det också fotografier av Jankes monumentalmålningar, men själva målningarna tycks försvunna.

Vad är det då som är så intressant med Jankes teckningar och konstruktioner?

– För något år sedan såg jag några av Jankes ritningar på ett litet galleri här i Berlin, Die Stille Museum, och blev otroligt fascinerad, berättar Carsten Nicolai, själv ljudkonstnär och den som ställt samman de bilder av Janke som kommer att visas på Göteborgsbiennalen.

– Dels var de vackert och synnerligen noggrant utförda. Men där fanns också ett ytterst originellt drag. Janke skapade sin egen värld, på en gång helt isolerad och ändå med förbindelser till den tekniska utvecklingen och ingenjörsvetenskapen. Han spekulerade på ett kreativt sätt kring den framtida världen och var intresserad av alltifrån raketteknik till elektricitet. Det finns en klar och tydlig logik i hans konstruktioner, även om det givetvis är hans egen logik. Till exempel spekulerade han kring möjligheterna att skapa överljudsflygplan av det slag som Boeing nu försöker bygga.

Finns det beröringspunkter mellan Jankes arbeten och ditt eget intresse för vetenskapliga spekulationer – ett intresse som resulterat både i olika former av installationer och ljudverk, och i utformningen av skivbolaget raster-noton?

– Jo, absolut. Jankes bilder är instruktioner till hur man bygger något och det är också så jag har uppfattat arbetet med raster-noton. Jag tycker om fokuseringen på det tekniska i Jankes verk. Ritningarna försöker på inget vis att vara konst, de befinner sig mittemellan det ingenjörsmässiga och det visionära, litet grann som Buckminster Fullers arbeten. De väcker tankarna på hur världen skulle kunna se ut, det finns något väldigt positivt och framtidsinriktat där.