Franz Pomassl

Ljudmålare

”Ytor på ytor, lager av klangfärgsskiftningar och vitt brus som omvandlas och bildar nya elektriska fält, nya ljudterritorier.”

Instrument för att mäta inre och yttre avstånd, vetenskapliga metoder för att manipulera och förskjuta medvetandets gränser. Rummets vibrationer förstärkta så att de bildar gränssnitt mellan j aget och världen, mellan kontroll och oordning. Låga toner, knappt hörbara, och sedan ännu lägre toner, mellan 0 och 20 Hz, som registreras av kroppen, men i andra omloppsbanor och membran än den normala hörselns. I sina perceptionsutmanande installationer experimenterar wienkonstnären Franz Pomassl med det akustiska materialet som om det vore en form av skiktmåleri.

Ytor på ytor, lager av klangfärgsskiftningar och vitt brus som omvandlas och bildar nya elektriska fält, nya ljudterritorier. Trollerier med rummet. Från destabilisering och yrsel till en förhöjd närvaro. På 1990-talet studerade måleri för Arnulf Rainer vid konstakademin i Wien, men han studerade samtidigt elektroakustik och experimentell musik vid musikhögskolan i Wien för Dieter Kaufman och Tamas Ungvary.

De klang- och rumsexperiment som Pomassl senare har ägnat sig åt får sin kraft just ur kombinationen av erfarenheter, ur den laboratoriemässiga precisionen i ljudbearbetningarna som får helt nya dimensioner när de äger rum i stora lokaler.

En av Pomassls permanenta installationer finns till exempel i den trettio meter höga, cylindriska hallen i det österrikiska kraftbolaget EVN:s värmekraftverk i Theiss.Verkets titel: Volume, Permanentes Soundsystem für die Halle der Denox-Entstickungsanlage, EVN Kraftwerk Theiss, 9457,2 M3 20-20 000 Hz 90 db. Utgångspunkten är inget neutralt rum, utan de specifika akustiska betingelser som gör kraftverkshallen till en plats för lyssnaren/besökaren att utforska i olika rumsliga nivåer. Under vandringen ner mellan plattformarna hör man hur frekvenserna successivt förändras, från extremt höga ljud ner till de djupaste bastoner. Franz Pomassl har gjort liknande installationer i källaren till Wiens Sofiensale (under Wiener Festwochen) och i ett underjordiskt rum i vad som tidigare varit ett badhus (i Luxemburg under Manifesta 2).

1990 skapade han tillsammans med kollegan och ljudkonstnären Alois Huber, skiv- och produktionsbolaget Laton, inriktat på olika former av experimentell elektronisk musik. Här har till exempel Pomassl givit ut skivan Trial Error från 1996, som kom till efter en stipendievistelse vid jorbävningssimulationscentret i Tokyo.

Tillsammans med den brittiske författaren och musikern Kodwo Eshun, som för övrigt har beskrivit Pomassls skapelser som ”ljudhallucinationer”, gjorde han 1998 albumet Architectronics. En titel som också är ett slags sammanfattning av Franz Pomassls ljudarbeten som har lika mycket med arkitektur som med musik att göra.