Against all Evens – Göteborgs andra internationella konstbiennal 2003

24 maj 2003 - 24 augusti 2003

Konstnärer

Simone Aaberg-Kærn, Candice Breitz, John Duncan, Martin Ekenberg, Max Fredrikson, Kendell Geers, Kim Gordon, Tommi Grönlund och Petteri Nisunen, Russell Haswell, Hecker, Jan Håfström, Carsten Höller, Ryoji Ikeda, Karl Hans Janke, Friedrich Jürgenson, Annica Karlsson Rixon, Richard Kern, Surasi Kusolwong, Teresa Margolles, Van Nath, Phill Niblock, Monika Nyström, Else Marie Pade, Pita, Franz Pomassl, Nizar Ali Siala, Stelarc,

Sammanfattning

Göteborgs internationella konstbiennal öppnade den 24 maj 2003 och pågick hela sommaren till den 24 augusti. Carl Michael von Hausswolff var curator för utställningen och hade bjudit in 27 konstnärer från 14 länder. Utställningen presenterades på Göteborgs Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Hasselblad Center och på Konsthallen, Bohusläns museum i Uddevalla.

På Göteborgs Konsthall presenterades konstnärerna Tommi Grönlund och Petteri Nisunen, Max Fredrikson, Carsten Höller, Surasi Kusolwong, Teresa Margolles, Else-Marie Pade och Stellarc. Utanför konsthallen presenterades verk av John Duncan och Nizar Ali Siala.

Introduktionstext av Christina Hjorth, chef för Göteborgs Stads kulturförvaltning

Installationer, performance, konceptkonst, ljudkonst, minimalism, hyperrealism… Den samtida konsten är fylld av konstiga termer och uttryck, men vad betyder de egentligen?
Konstbiennalen vill bygga en bro mellan konsten och publiken. Inte genom att förenkla konsten utan genom att bjuda in till en dialog – ett samtal om innehåll, syfte, former och engagemang.
De konstnärer som deltar finns med för att beröra och engagera. För att i vid bemärkelse tala om konstens roll i samhället.

”Konsten är nödvändig för att människan skall kunna vinna kunskap om att förändra världen. Men konsten är också nödvändig i kraft av den magi som finns immanent (inneboende) i den”.
Så skrev en gång konstteoretikern Ernst Fischer i boken Konstens nödvändighet.
Magi, förändring och kunskap går självklart att förena enligt Fischer:
”Denna konstens magiska roll har undan för undan fått ge vika för rollen att upptäcka samhälleliga sammanhang, att förklara för människorna samhällsförhållanden som håller på att bli obegripliga, att hjälpa människorna att känna igen och förändra den sociala verkligheten. (—)
Men antingen konsten lugnar eller väcker, kastar skuggor eller bringar ljus, är den aldrig bara en klinisk beskrivning av verkligheten. Dess funktion är alltid att påverka hela människan, att sätta ’jaget’ i stånd att identifiera sig med en annans liv, att göra till sitt vad det inte är men skulle kunna bli”.
Konsten kan utmana och provocera. Men den konstnärliga friheten är nödvändig.
Samtidskonsten låter sig inte begränsas av några ramar.
Välkommen till verkligheten.

Välkommen till Göteborgs andra internationella konstbiennal.

Information

Göteborgs andra internationella konstbiennal arrangeras av Göteborg stads kulturförvaltning. Verken visas på följande platser:
• Göteborgs Konstmuseum
• Göteborgs Konsthall
• Hasselblad Center
• Konsthallen Bohusläns museum, Uddevalla

Curator
Carl Michael von Hausswolff, född 1956, konstnär och tonsättare, bosatt i Stockholm

Projektledare
Cecilia Borgström-Fälth, Kultur Göteborg

Planeringsgrupp
Björn Fredlund och Lena Boëthius, Göteborgs Konstmuseum
Helena Persson, Göteborgs Konsthall
Hasse Persson, Hasselblad Center
Agneta von Zeipel, Bohusläns Museum