5:e Grafiktriennalen

19 mars 1977 - 30 april 1977

Sammanfattning

Denna femte upplaga av Grafiktriennalen, arrangerad av Grafiska Sällskapet sedan 1965, upptog stora delar av Göteborgs konstmuseum och Göteborgs Konsthall. Utöver utställningen med samtida konstnärer presenterades även en historisk grafisk utställning på konstmuseet, och det fanns en grafisk verkstad där besökare kunde prova på att trycka egna blad. Detta var första gången som triennalen presenterades i Göteborg, något som skulle upprepas 1989 då Göteborgs Konsthall återigen användes som utställningslokal. Till utställningen 1977 hade man specifikt bjudit in fem nordiska grafiker.  Utöver dessa deltog 202 konstnärer – varav en fjärdedel var kvinnor – med över 500 verk. Juryn bestod av Gösta Gieow, Nils Lindhagen och Rune Pettersson, och kommissarier för utställningen var Svenrobert Lundquist, Jens Mattiasson och Håkan Wettre.

I utställningen möttes konstnärskap från olika generationer. De tre äldsta konstnärerna var Arthur Enok Andersson (1888), Annie Bergman (1889) och Annie Geijer von Zitzewitz (1891) medan de fyra yngsta konstnärerna i sin tur var Lea Ahmed (1955), Karin Bengtsson (1955), Jan Carlsson (1955) och Per-Olof Larsson (1955). Ur konsthallens perspektiv finns det också intressanta historiska kopplingar. Detta var exempelvis den sista utställningen på Göteborgs Konsthall där Endre Nemes deltog, en av de konstnärer som haft flest separatutställningar i konsthallens historia. Detta var också första gången Leif Elggren ställde ut i Göteborg, en konstnär som efter sin separatutställning på Galleri Mors Mössa 1979, under en period skulle sätta stor prägel på stadens kulturliv tillsammans med gruppen kring Radium 226.05. År 2002, när Elggren presenterades i en stor separatutställning på konsthallen, visades återigen några av de grafisk blad ur Trädgårdasmästarsviten som han ställde ut på grafiktriennalen 1977. En annan historisk koppling var att utställningskommissarien Svenrobert Lundquist, som vid den här tiden var redaktör för Grafiska sällskapets tidskrift Grafiknytt, mellan 1996 och 1999, var chef för Göteborgs Konsthall.

Konstnärer

Till utställningen hade man speciellt bjudit in fem nordiska konstnärer som representerades med fem verk var. Dessa konstnärer var: Veikko Lehtovaara (Finland), Elin Lützen (Färöarna), Jens Kristleifsson (Island), Herman Hebler (Norge) och Jörgen C. Rasmussen (Danmark).

Övriga konstnärer var: Kerstin Abram-Nilsson, Lea Ahmed, Tore Anhoff, Elisabeth Alexanderson, Bertil Almlöf, Arthur Enok Andersson, Kristina Anshelm, Jordi Arkö, Perolow Arturén, Lennart Aschenbrenner, Thelma Aulio-Paananen, Channa Bankier, Stafano Beccari, Karin Bengtsson, Bertil Berg, Sven Bertil Berg, Sture Berglund, Annie Bergman, Olle Berlin, Max Bilde, Göran Brunius, Sven Bunnel, Bengt Böckman, Rolf Börjesson, Christina Campbell, Gertrud Carlsson, Jan Carlsson, Stina Carlsson, Margareta Carlstedt, Rune Claesson, Maud Comstedt, Janne Dahl, Jan Dahlgren, Brita Edman, Gösta Ehrenberg, Anna-Lisa Elfwén, Leif Elggren, Mats Ergon, Kerstin Ericsson, Leif Eriksson, Lars Erneberg, Jan Ewemo, Björn Fernlo, Curt Fors, Eva Forsberg-Sjögren, Lennart Forsberg, Roj Friberg, Ulla Fries, Gunnar Friman, Cecilia Frisendahl, Thomas Frisk, Janus Frydrysiak, Anna Geijer von Zitzewitz, Kjellåke Gerinder, Lennart Glemme, Ruth Goldmann-Grosin, Ingegerd Gothe, Lennart Gram, Ola Granath, Knut Gruva, Rune Grönjord, Owe Gustafson, Niklas Göran, Sixten Haage, Olle Hagdahl, Sven O Hamlet, Hans Hamngren, Olle Hanspers, Maria Heleander, Lars Hillersberg, Eva Holmér-Edling, Ragnar von Holten, Margareta Holter, Allan Horsak, C O Hultén, Ingvar Hurtig, Mona Huss Walin, Tage Martin Hörling, Svenerik Jakobsson, Rune Jansson, Atti Johansson, Bernt Johansson, Erling Johansson, Henry Johansson, Mona Johansson, Nils Johansson, Sven Erik Johansson, Åke Johansson, Thore Jordan, Peder Josefsson, Carlotta Jönsson, Toshiki Karasawa, Valborg Karlsson, Fredrik Kassman, Georg Krallis, Bengt Landin, Lennart Landqvist, Adolf Larsson, Gunnar Larson, Per-Olof Larsson, Viola Larsson-Allvar, Franco Leidi, Barbro Lind, Folke Lind, Lars Lindeberg, Hans Lindh, Hans Lindroth, Wilhelm Lindvall, Bengt Lissegårdh, Sven Ljungberg, Mona Ljungblad, Bertil Lundberg, Birgitta Lundberg, Lizzie Lundberg, Arne Lundell, Tyra Lundgren, Elisabeth Lundqvist, Barbro Löfgren-Örtendahl, Carl Magnus, Jan Manker, Mariana Manner, Nils-Erik Mattsson, Sture Meijer, Brita Molin, Kristina Munklinde, Endre Nemes, Catharina Nilsson, Perolof Nilsson, Bengt Nordenborg, Thage Nordholm, Gunnar Norrman, Helmtrud Nyström, Karl-Åke Nyström, Pierre Olofsson, Bertil Olson, Ingrid Olson, Börje Ottosson, Britt Paus, Erik Pedersen, Jan Persson, Bengt G Pettersson, Ingemar Pettersson, Lena Pettersson, Petter Pettersson, Åke Pettersson-Nåw, Ulf Rahmberg, Sivert Rapp, Ronald Reyman, Mats Risberg, Christer von Rosen, Mike Rowland, Christina Rundqvist Andersson, J Agne Rydin, Pia Samuelsson, Olof Sandahl, Gärd Sandberg, Philip von Schantz, Ursula Schütz, Lil Silfverling, Olle Silversand, Birgit Skiöld, Leif Skoglöf, Sune Skote, Graham Stacy, Bror Stawe, Gerald Steffe, Denis Stéen, Nils G Stenqvist, Lars Stenstad, Jan Stenvinkel, Eva Stockhaus, Kerstin Ström-Bergstam, Kjell Sundberg, Yngve Svedlund, Per Svensson, Uno Svensson, Endre Sziraki, Göte Sällström, Mona Söderberg, Ulla Söderlind, Gunnar Söderström, Kersti Söderström-Ergon, Günther Teutsch, Håkan Thorsén, Tage Törning, Ulf Wahlberg, Mikael Wahrby, Bengt Wallberg, Nalle Werner, Erik Wessel-Fougstedt, Tommy Wiberg, Hans Wigert, John Wipp, Nisse Zetterberg, Torbjörn Zetterholm, Jörgen Zetterquist, Olle Zetterquist, Bertil Ågren, Ingrid Årfelt, Richard Årlin och Hans-Eric Öberg.