Olaf Nicolai

Presentation

Född 1962 i Halle/Saale, Tyskland
Lever och verkar i Leipzig och Berlin

30 Farben (30 färger), Version: Pantone Stair, instrumented, 2001
Ljudet komponerat av to rococo rot
Tapet på kartong, ljud

Verket 30 Farben består av två delar, dels ett urval av 30 färger från firman PANTONEs  färgskala 2000, dels av sex ljudslingor som komponerats speciellt för projektet av gruppen to rococo rot. 30 Farben bildar ett standardiserat set för utformning av rumsliga situationer, en sorts bygglåda med komponenter som kan användas allt efter behag. Presentationen kan varieras och beror på de konkreta rumsliga förutsättningarna samt användarens önskemål och preferenser.

Denne bestämmer vilken ljudslinga som ska användas och i vilken rytm färgerna placeras.

Publikationen 30 Farben (Salon Verlag Köln, 2000), som hör till verket, är en mönsterkatalog med färgprover som innehåller alla nödvändiga komponenter för att kunna realisera arbetet.

Titeln på varje installation varierar och beror på det konkreta utförandet och betecknar dess rumsliga egenskaper.

Genomföranden

Pantone Wall, instrumented – Kunstverein Bonn 2000
Pantone Stair, instrumented – Göteborgs Konsthall 2001
Pantone Hall, partly instrumented – SMAK Gent 2001