Mikael Lundberg

Presentation

Född 1952 i Lövö, Sverige
Lever och verkar i Stockholm

Hamlet, 13 sekunder, 2001
Ljudinstallation
I samarbete med Palle Dahlstedt och Chalmers Innovativ Design, Göteborg

Förslag till ny tideräkning, 2000
Digital klocka, LCD-skärm, kretskort, slumpgenerator
I samarbete med Chalmers innovativ design, Göteborg

Silverreflex, 2000
Silverreflex på duk

Tiden, minnet och slumpen är tre aspekter som förenar de verk som Mikael Lundberg presenterar. De har alla en diskret gestaltning som gör det fullt möjligt att inte lägga märke till dem. Hamlet, 13 sekunder är ett ljudverk som återkommer minaretiskt en gång varje hel timme och ropar ut sitt bröl över Götaplatsen. Det långa intervallet gör att ljudet uppfattas av en ren tillfällighet var gång det vidgar sig över Götaplatsens rum. Däremellan är det tyst. Det enda fysiska spåret av verket är två högtalare placerade på konsthallens tak. Mikael Lundberg har tillsammans med kompositören Palle Dahlstedt och Chalmers Innovativ Design komprimerat en 131 minuter lång Hamletföreställning till en 13 sekunder lång ljudslinga utan att ta bort något ljudmaterial.

Det digitala räkneverket En alternativ tideräkning drivs av en slumpgenerator. Verket tycks spjärna mot vårt vedertagna tidsbegrepp, som kan ses som en global överenskommelse för att skapa ordning och struktur. Räkneverket hänvisar istället till den individuella upplevelsen av tid. Har vi inte alla upplevt hur visarna sakta kryper fram över urtavlan och aldrig tycks nå sitt mål när vi väntar på något? På samma sätt slumpar sig räkneverket fram. Oändligt långsamt eller alltför blixtsnabbt för ögat att uppfatta räknar den oss vidare.

Silverreflex lyfter fram den rumsliga upplevelsen av tid i det ögonblick du plötsligt uppfattar din egen närvaro i rummet när du passerar förbi. En diffus skugga av ljus under ett kort ögonblick som inte låter sig fixeras. Verket är en ren ready made. Några meter reflex som i vanliga fall används för funktionell produktion är här enkelt uppnitad på väggen. I det dunkel som råder i rummet blir denna yta stum, matt, osynligt grå – för att i en särskild vinkel lysa upp och reflektera alla regnbågens färger.