Maria Friberg

Presentation

Född 1966 i Malmö, Sverige
Lever och verkar i New York, USA

Maria Friberg har i flera verk granskat manlighetens former och riter, bland annat de stereotyper som omgärdar män med makt och den känslighet som ändå finns under den polerade ytan. Den tvetydighet som uppstår i de situationer som arrangeras av konstnären återfinns även i verket Dream Mile.

Dream Mile, 2001
Videoprojektion

Drömmilen är en benämning inom löpning vilket innebär att man springer en engelsk mil under fyra minuter, en klassisk drömgräns i friidrott. Videon Dream mile är en 2,1 minuters videoloop från 2001. Man ser en ung, sportig kille som är ute och joggar. Samtidigt som han springer sjunger han en aria från Mozarts opera ”Figaros bröllop”. Upplevelsen av vad man ser och vad man hör kolliderar. Upplevelsen är både starkt fysisk och ogripbar. Fokus i verket ligger på själva utförandet och presentationen – det viktiga är att man gör något, och inte vad man gör.

Jag brukar be människor som jag inte känner att agera i mina foto/videoverk. Arbetena är arrangerade situationer. I detta fall frågade jag Håvard Stensvold som är nyutexaminerad operasångare i Köpenhamn om han ville utföra själva performancen. Han fick själv välja en aria som han tyckte fungerade att jogga till.

Operaspråket är ett gammalt språk som inte fungerar så väl i dag. Jag har använt detta långsamma, näst intill obegripliga verbala kommunikationssätt för att förtydliga lusten och viljan – både den fysiska och den verbala. Det finns en stark vilja att kommunicera och synas, och den kan vara viktigare än vad som sägs.

Verket handlar om storslagna bombastiska drömmar, att man fullföljer sina drömmar och gör dem fysiska – även om det man gör kan verka helt obegripligt för en annan människa.