4 Optimister

21 mars 1935 - 7 april 1935

Konstnärer

Edvin Ollers, Reinhold von Rosen, Frans Timén, Ellis Wallin

Sammafattning

Optimisterna var en konstnärsgrupp med tidiga svenska modernister. De bildades i mitten av 1920-talet som en motreaktion på konstnärsgruppen Falangen med bland andra Otte Sköld.

Delar av Optimisterna ställde ut på Göteborgs Konsthall 1926 då 16 av medlemmarna deltog och 1928 då 15 av dem deltog.

Denna utställning med de fyra optimisterna Edvin Ollers, Reinhold von Rosen, Frans Timén och Ellis Wallin var sista gången som gruppen ställde ut på konsthallen.