Några utgångspunkter,
av Sara Arrhenius

Dokumentets påtaglighet och signal om närvaro är idag liktydig inte bara med bilden av världen, utan har också blivit synonym med alla möjliga världar. Andra röster, språk och bilder tystnar, bleknar, äts upp utan att vi märker. Vi är alltför absorberade av följetongen om tillståndet (i den enda världen) med hjälp av våra avancerade leksaker som dokumenterar och sänder rapporter om världen till oss själva. Vi finns! Så här ser världen ut!

Sällan frågar vi vad som inte ryms i de framställningsformer som vi tar som helt naturliga förlängningar av oss själva. Sällan undrar vi vad som inte går att visa i en alltmer entydig visuell kultur.  Vad visar sig när vi argumenterar mot bokstavligheten? Kan en utställning för ett ögonblick bli ett rum som öppnar sig på vid gavel för det spekulativa, drömmar om andra möjligheter, beskrivningar och språk?

Utställningen vill samla konstnärer som från skilda håll närmar sig det dokumentära paradigm som impregnerar vår kultur. Tanken är att visa verk där realismen får ge vika för ett prövande och ifrågasättande av realismen både som en estetisk kategori och en varseblivningsform i en vidare kultur. Nyckelord är spekulation och prövande. Utställningen vill börja ett samtal om hur vi förstår och skiljer mellan olika sorters bilder och vilken tyngd och utrymme olika berättelser har i samtidens kultur. Med detta följer spörsmålet vad som skiljer konst från alla andra yttranden som omger oss – i politiken, i media, i vardagslivet. Utställningen vill samtala om vad som skapar de bilder och berättelser som håller samman vår verklighet och vilken kunskap och subjektivitet som de kan härbärgera. Ett samtal som söker efter sprickor och motsägelser och hittar både begränsningar och möjliga öppningarna i den dominerande bildkulturen finns. Men som också uppfinner nya världar.

Utställningen vill bygga ett provisoriskt rum för spekulationer, en plats där man för ett ögonblick kan säga det omöjliga och visa det som vi inte tror kan sägas. Som visar på möjliga platser vid sidan av mittströmmen och rör upp den genom att ge förslag på alternativa användningar av de konventionella bilderna och berättelserna och hittar andra vägar för lek, kritik och motstånd.

Utställningen vill bryta bilden av biennaler som en mönstring av en större grupp konstnärer där var och en deltar med ett verk. Istället samlar utställningen ett dussintal konstnärer som kan få möjlighet att delta med ett större projekt eller visa ett flertal verk.

Utställningen vill visa på olika vägar att arbeta och redovisa konstnärernas spekulationer, förslag och skapa en plats för diskussion. För att skapa ett sammanhang och en gemensam diskussion samlas konstnärerna för ett seminarium några månader innan utställningen tillsammans med några av katalogens skribenter. Den sammankomsten är basen för arbetet med utställningen och katalogen. Ett film- och diskussionsprogram kommer att gå jämsides utställningen med samtida nedslag och historiska tillbakablickar.

Sara Arrhenius
Stockholm 20 november 2004