När det händer
Högskolan för fotografi

25 februari 2011 - 20 mars 2011

Studenter

Thomas Bergh, Kirsti Taylor Bye, Sven Drobnitza, Linda Cordius-Hansen, Daniel Josefsson, Gustavo Perillo, Greta Voćar, Mattias Wallin.

Sammanfattning

I samarbete med Högskolan för fotografi (HFF), Göteborgs universitet, presenterar Göteborgs Konsthall utställningen När det händer, 25 februari-20 mars 2011. Utställningen sammanför åtta individuella konstnärskap som visar på ett vitt spektrum av frågeställningar och medier. Utställningen är producerad i samarbete med curatorn Niclas Östlind, doktorand på HFF.

Introduktion, Niclas Östlind

”Nio tankar om 1/125-delen är titeln på en text av Sune Jonsson från slutet av sjuttiotalet. Med djup och skärpa behandlar han etablerade föreställningar om uttrycksformens egenart. Han vänder sig mot jakten på ögonblick, som visserligen skapar bilder av en häpnadsväckande intensitet, men också fryser världen i fragment och enskildheter. Det liv och den verklighet som fotografin, enligt Jonsson, är så lämpad att gestalta låter sig inte fångas i bråkdelar av sekunder. För detta är tillvaron alltför komplex.

Även om både bilderna och arbetssätten skiljer sig från de alternativ som Sune Jonsson formulerade tycks många i dag dela hans tveksamhet, vilket verken i den aktuella utställningen visar. Inte i något fall skildras händelser där skeendet kulminerar och bidrar till den inre dynamik som kännetecknar ”det avgörande ögonblickets” estetik. Snarare är det tvärtom. Motiven står påfallande ofta stilla, samtidigt som de befinner sig i rörelser av mer genomgripande slag. De är inbegripna i processer som sträcker sig över sekler och kontinenter, förgrenar sig och skapar den samtid vi både delar och upplever på vitt skilda sätt. Strömmar av människor och varor – då liksom nu även människor som varor – passerar sociala, politiska och ekonomiska gränser i ett aldrig avstannande flöde. Här finns långsamma och över tiden utsträckta biologiska processer, samhälleliga strukturer materialiserade i huskroppar och byggnader, upprepningar av aktiviteter som ackumulerats och blivit spår eller tecken. Men också mentala tillstånd, där minnen av det förflutna och tankar om det kommande färgar det som händer i nuet. ”

Vernissage

Fredag 25/2 kl 17-20. Invigning kl 17.30. Mikael Nanfeldt, tf chef för Göteborgs Konsthall, Niclas Östlind, utställningens curator och Tyrone Martinsson, universitetslektor vid Högskolan för fotografi hälsar välkomna.

Program

Under utställningen anordnas en rad programpunkter. Den 2 mars ges ett föredrag av Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs Handelshögskola. Det kommer även ske ett antal konstnärspresentationer och utställningens curator, Niclas Östlind kommer den 16 mars ge ett föredrag på titeln ”Åtta tankar om samtida fotografi – en betraktelse över skilda förhållningssätt och praktiker med utgångspunkt i ”När det händer”.