Utställningar
2021.12.07 2021.12.31

Untitled

Entré Fri entré
Datum 7 dec 2021 – 31 dec 2021
Plats Göteborgs Konsthall
Untitled Apocalypse Insurance – Gardening, Linda Tedsdotter, 2020. Foto: Johan Zetterquist

I projektet Untitled bjöd Göteborgs Konsthall in ett antal konstnärer att presentera verk som produceras och förmedlas utifrån de nya villkor av social distansering och isolering som gäller. Verken presenterades löpande.

Konstnärer drabbas hårt av Coronavirusets spridning i världen, inställda och uppskjutna utställningar får både ekonomiska och yrkesmässiga konsekvenser. Det är en omvälvande tid som kräver nya strategier för att fortsatt verka för den konstnärliga utvecklingen och hålla samtalet om konsten levande.

Göteborgs Konsthall satsade därför i projektet Untitled på att bjuda in ett antal konstnärer att presentera nya verk som produceras och förmedlas utifrån dessa nya villkor. Vilka konstnärliga metoder föds i en tid av social distansering och isolering? Hur kan vi fortsätta att producera och förmedla konst i dessa tider?

Liksom titel antyder, binds inte projektet samman av någon tematisk inriktning, utan lämnar utrymme för konstnärerna att fritt tolka sin omvärld och de frågor som berör dem idag. Det är verk som tar upp både existentiella, sociala och politiska frågeställningar och bidrar således med mångfacetterad reflektion av den samtid vi idag lever i.

Några av verken presenterades här på hemsidan och/eller i våra kanaler på sociala medier, medan andra bestod av performance eller tog fysisk form och visades på offentliga platser i staden, och i vår entré, Oktagonen, där vi under senare år har presenterat nya och mer experimentella processbaserade verk.

Medverkande konstnärer

Andreas R Andersson, Arazo Arif, Josefina Björk, Laleh Kazemi Veisari, Olof Marsja, Anna-Karin Rasmusson, Linda Tedsdotter och Markus Öhrn i samarbete med Institutet.

Installationsvy, Laleh Kazemi, Yrsel. Foto: Hendrik Zeitler.