Konstnärer

Salad Hilowle

Verksam Stockholm
Salad Hilowle

Salad Hilowle (född 1986, Somalia) är både konstnär och filmregissör. Hans uttryck rör sig mellan konstnärlig gestaltning och dokumentärt berättande. 

Hilowle har en masterexamen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hilowle har regisserat långfilmen Tungomål och är också Bernadotte stipendiat 2020. Separatutställningar omfattar: Vanus Labor, Konstakademien (Stockholm); Home Is Where the Heart Is: Part II, Österängens konsthall; Buurha u Dheer (Passion of Remembrance), Kungliga konsthögskolan (Stockholm); Home Is Where the Heart Is, Konstfack Gallery (Stockholm); och Brev till Sverige, Tierp konsthall.

Hilowle bor och verkar i Stockholm. Hilowle presenterade också videoverket Postcards from the North inom ramen för utställningsprojektet Untitled på Göteborgs Konsthall under våren 2020 samt medverkade i GIBCA-utställningen The Ghost ship and the Sea Change.

Untitled

Postcards from the North

the Ghost ship and the sea change

VANUS LABOR

Salad Hilowle har under en längre tid studerat äldre målningar och skulpturer ur svensk konsthistoria vars motiv är människor från den afrikanska diasporan. Genom sitt efterforskande projekt fördjupar och gestaltar Hilowle denna del av afrosvenskars vara inom konsten.

Titeln Vanus Labor (Fåfängans möda) är hämtad från David Klöcker Ehrenstrahls verk från slutet av 1600-talet föreställande en grupp vita barn som tvättar ett svart barn. Gesten kan tolkas på olika sätt. Hilowles historieskrivning försöker inte omformulera det vi redan tror oss veta, utan snarare hitta sätt att komma förbi det. För att det ska bli möjligt uppmanar han inte bara oss till att söka och uppmärksamma det avvikande utan också till att betrakta det välbekanta som om det vore den allra första gången.

Tack till Bernadotte-programmet, Konstakademien.

Salad Hilowle, Vanus Labor, foto Hendrik Zeitler.

Salad Hilowle, Vanus Labor, foto Hendrik Zeitler.