Utställningar
2021.09.04 2021.11.21

The Ghost
Ship and
the Sea
Change

Entré Fri entré
Datum 4 sep 2021 – 21 nov 2021
Plats Göteborgs Konsthall
The Ghost Ship and the Sea Change

ElFte upplagan av Göteborgs internationella konstbiennal

Den elfte upplagan av Göteborgs Internationella KonstbiennalThe Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen gjordes i två delar. Första delen öppnade på Röda Sten Konsthall 5 juni 2021, samma helg som jubileet firades. Andra delen öppnade 4 september på Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden.

Franska tomten, en bit land i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878), användes som narrativ startpunkt för biennalen. Genom en kritisk läsning av platsens koloniala historia speglad genom de byggnader och verksamheter som idag finns där – de forna högkvarteren av ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration, hamnen och havet – knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen. Internationella och svenska konstnärer bjöds in att visa verk som ur olika perspektiv behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren, inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring. Tyngdpunkten låg på samtida perspektiv och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna – bör skeenden som fortfarande pågår, om än i nya former, verkligen kallas för historia?

Konstnärerna som ställde ut på Göteborgs Konsthall var Erika Arzt och Juan Linares, Unni Gjertsen, Salad Hilowle, Conny Karlsson Lundgren, Fatima Moallim, Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, och Lisa Tan.

The Ghost Ship and the Sea Change curaterades av Lisa Rosendahl och var tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth. Mer information om utställningen finns på gibca.se.

Utställningsplatser:

Konsthallen Blå Stället, Göteborgs Konsthall, Franska tomten, Världskulturmuseet, Trädgårdsföreningen, Röda Sten Konsthall, online & offsite.

Eroding While Tracing, Waning, Forming, Erika Arzt och Juan Linares. Foto: Hendrik Zeitler.

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg. Foto: Hendrik Zeitler.

Salad Hilowle, Vanus Labor . Foto: Hendrik Zeitler.

Samtal

Under utställningen The Ghost Ship and the Sea Change arrangerade vi ett samtal om lokalitet och platsspecificitet.

Se här