Konstnärer

CONNY KARLSSON lundgren

Verksam Stockholm och Hoby Mosse
Conny Karlsson Lundgren Conny Karlsson Lundgren, Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären), 2021. Foto: Hendrik Zeitler.

Conny Karlsson Lundgren (född 1974, Västervik) har sin bas i Stockholm och Hoby Mosse. Han arbetar med film, text, bild och performance för att utforska gränser kring sociala, politiska och privata identiteter.

Karlsson Lundgren intresserar sig för arkivet både som informationsbärare och kontrollmekanism. Med tvärvetenskapliga metoder introduceras alternativa verkligheter och sociala överenskommelser omgestaltade genom erfarenheter, motsättningar, begär och hemliga koder. Karlsson Lundgren har en masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg och deltog i studioprogrammet vid Jan van Eyck Academie i Maastricht i Nederländerna 2014–15. Han har ställt ut på Moderna Museet i Malmö och Extra City Kunsthal i Antwerpen m.fl. och finns representerad i samlingarna på Moderna museet och Göteborgs konstmuseum. Under 2020–2022 är Karlsson Lundgren Konstnärsnämndens (IASPIS) ateljéstipendiat vid ISCP i New York.

På Göteborgs Konsthall medverkade Karlsson Lundgren i biennalen The Ghost Ship and the Sea Change 2021 och i utställningen Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen, 2021–2022.

Conny Karlsson Lundgren under residens i New York 2022. Foto Mike Karlsson Lundgren.

Från Conny Karlsson Lundgrens performanceverk Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären), 2021. Aktör Eddie Mio Larson. Foto: Hendrik Zeitler.

med nya ögon

Conny Karlsson Lundgren medverkade i utställningen Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen 2021-2022 med verket Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären) som bestod av en installation och en performance.

Verket Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären) grundade sig i en omtalad rättegångsprocess under slutet av 1930-talet mot en krets homosexuella män i Göteborg. I rättegången kartlades nätverket och berättelserna som växer fram är starkt märkta av tidens kriminologi och rättspsykiatriska förhållningsätt. I performanceverket framfördes delar ur förhören av en aktör som en rörlig monolog i dialog med en liten erotisk fotosamling som beslagtagits hos en av männen. I monologen växlade aktören perspektiv mellan den åtalade och åklagaren, två objekt markerade de olika perspektiven: en förhörsstol för den åtalade och en talarstol för åklagaren. Som en del av verket spelades en specialbeställd version av Jazzgossen, en edit av Karl Gerhards kuplett från 1922 av duon [inaudible] som samplade och filtrerade ljud från originalet. Jazzgossen beskrev tidigt en subkultur med män som använder feminint kodade attribut och uttryck och är en kuplett som kan tänkas ha spelats flitigt under kretsens många danskvällar.

Performanceverket framfördes på svenska av Eddie Mio Larson och på engelska av Ido Grinberg.

Från Conny Karlsson Lundgrens performanceverk Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären), 2022. Aktör Ido Grinberg. Filmfoto: Camilla Topuntoli.

The Ghost Ship and the Sea Change

Karlsson Lundgren medverkade i biennalen The Ghost Ship and the Sea Change 2021 med verket Vår resa till Frankrike (Mont des Tantes).

Verket utgår från en resejournal skriven sommaren 1977 av fyra unga homosexuella män från Göteborgstrakten under en vistelse på ett internationellt frigörelseläger i södra Frankrike. De svenska männen tillhör den Göteborgsbaserade socialistiska föreningen Röda Bögar och är liksom övriga lägerdeltagare engagerade i kampen för homosexuellas fri- och rättigheter. Trots gemensamma mål finns dock stora skillnader. De svenska småstadsbögarnas trevande längtan efter, och osäkerhet inför, de mer världsvana, kontinentala männen genomsyrar journalen. Likaså deras olika relationer till femininitet och möjligheten att använda kvinnligt kodade uttryck som lekfulla vapen mot patriarkatet. I filmen hör vi en yngre generation aktivister gestalta dagboksanteckningarna som skildrar några intensiva veckor av både lustfyllda och ångestladdade möten i den sydfranska sommarhettan. På så sätt blir verket en plats för ett möte över generationsgränserna, där olika tiders erfarenheter och begär, minnen av det förflutna och fantasier om framtiden, vävs samman.

Conny Karlsson Lundgren, installationsbild Our Trip to France, (Mont de Tantes) under biennalen 2021. Foto: Hendrik Zeitler.

Conny Karlsson Lundgren, installationsbild Our Trip to France, (Mont de Tantes) under biennalen 2021. Foto: Hendrik Zeitler.