Utställningar
2021.12.11 2022.03.27

MED
NYA
ÖGON

– MELLANKRIGSTIDEN GENOM LINSEN

Entré Fri entré
Datum 11 dec 2021 – 27 mar 2022
Plats Göteborgs Konsthall
Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen Installationsvy. Foto: Hendrik Zeitler.

Göteborg fyllde 400 år 2021 och som en del av firandet har Göteborgs Konsthall och Hasselbladstiftelsen samarbetat i ett unikt utställningsprojekt med varsitt perspektiv på mellankrigstiden. Med nya ögon på Göteborgs Konsthall och Det nya ögat på Hasselblad Center.

I grupputställningen Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen på konsthallen bearbetade samtida konstnärer genom fotografi, film, måleri och installationer, teman och arkivmaterial från förra seklets första hälft. Genom sina verk skapar de möten med mellankrigstiden i nutid. I dessa möten synliggörs ett kulturhistoriskt sammanhang, som handlar om frågor som rör nationell identitet och nationalsocialism, kolonisation, turism, rasbiologi, industriell expansion samt internationella influenser och social förändring. Utställningen bjöd in till att reflektera över historieskrivning: hur vi med samtida ögon tolkar och bearbetar historiskt material, vilka berättelser som når offentligheten och vilka som glöms bort.

De medverkande konstnärerna var Emanuel Cederqvist, Hanni Kamaly, Conny Karlsson Lundgren, Tomas Lundgren, Santiago Mostyn, Kristina Müntzing, Katarina Pirak Sikku och Lina Selander.

Med utgångspunkt i mellankrigstidens fotoutställningar har Hasselblad Center under maj-september presenterat utställningen Det nya ögat med ett brett urval av fotografi och film från åren 1919–1939. Förutom att lyfta fotografins och filmens mångfald och spridning speglade materialet den visuella kulturen i Göteborg och Sverige – men också internationellt.

Detta är första gången som Hasselblad Center och Göteborg Konsthall samarbetat kring en dubbelutställning. Kopplingar mellan de två utställningarna, samt mellan nu och då, framstår genom tematiska likheter. Utställningarna planerades från början att visas samtidigt men tyvärr blev vi på grund av pandemin tvungna att planera om och utställningen på Hasselblad Center visades i maj-september 2021, medan Med nya ögon öppnade i december och visas till slutet av mars 2022.

MELLANKRIGSTIDEN

Mellankrigstiden var en turbulent tid i Sverige och runt om i världen. Perioden började med en pandemi, Spanska sjukan, som skulle visa sig bli en av de värsta som drabbat mänskligheten. I Sverige röstade kvinnor för första gången 1921 och arbetarrörelsen nådde nya framgångar. Under ”det glada 20-talet” präglades västvärlden av ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell rörlighet – och av politiska strömningar som internationalism och pacifism. Med tiden övergick dessa i motreaktioner i form av fascism och nazism. Konflikterna förstärktes av börskraschen 1929 och den ekonomiska nedgång som följde – för att mynna ut i ett nytt världskrig samt Förintelsen i Europa.

I de tekniska, sociala, politiska och kulturella förändringar som präglade mellankrigstiden hade både fotografi och film centrala roller. Framför allt under 1920-talet utvecklades nya visuella tekniker och praktiker inom konst, reklam, industri och vetenskap som i hög grad också korsbefruktade varandra. I Sverige arrangerades internationella utställningar under 1920- och 30-talet som blev viktiga plattformar för att definiera och sprida kunskap om den nya fotografins och filmens uttryck och användningsområden.

Utställningen presenterades i samarbete med Hasselblad Center och Erika Larsson, postdoc Hasselbladstiftelsen / HDK-Valand och hennes forskningsprojekt Feeling the Past.

Conny Karlsson Lundgren, Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären) Foto: Hendrik Zeitler.

Installationsvy, Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen, Conny Karlsson Lundgren i förgrunden, Tomas Lundgren i bakgrunden. Foto: Hendrik Zeitler.