Konstnärer

Emanuel Cederqvist

Verksam Göteborg
Emanuel Cederqvist Hendrik Zeitler

Emanuel Cederqvist är född i Kalmar 1983. Han är bosatt i Göteborg och verksam som konstnär och fotograf. Han är en del av bok- och konstnärskollektivet Blackbook Publications.

Emanuel Cederqvist medverkade i utställningen Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen som visades på konsthallen 11 december 2021 – 27 mars 2022 med verket The Margin of Error. Där kombinerade han sina fotografier från Sarekfjällen med utforskaren Axel Hambergs från tidigt 1920-tal. 1922 ger Svenska Turistföreningen ut en resehandbok om att vandra i Sarekfjällen, skriven av utforskaren Axel Hamberg. Hamberg har vid det laget spenderat tre årtionden med naturvetenskapliga undersökningar av området. I Emanuel Cederqvists verk The Margin of Error kombineras konstnärens egna bilder från vandringar i Sarek med arkivbilder från Hambergs forskning.

Till skillnad från den mer vanliga strategin hos samtida konstnärer att närma sig platser där arkivmaterial avslöjat olika historiska händelser genomförde Cederqvist sin resa först. När han därefter närmar sig arkivmaterialet upptäcker han likheter mellan sina egna och Hambergs fotografier. Hamberg var tydlig med att syftet med hans bilder var att mäta och att dokumentera. Cederqvist är lika tydlig med motsatsen, hans motiv är valda på estetisk och känslomässig grund. Likväl riktar han kameran mot samma bergstopp som Hamberg. En annan bild visar en dalgång som Cederqvist sedan finner på en arkivbild med sin pappa vilande bredvid ett vattendrag.

I Hambergs beskrivning av landskapet bibehåller han sin sakliga ton. Trots det slinker ibland ord som majestätisk in i beskrivningen av bergstopparna – ord som antyder en känslomässig koppling även i Hambergs relation till landskapet. Det finns också en poetisk ton i bådas bilder, något som genomsyrar samtliga Cederqvists verk men som även framträder i Hambergs bilder trots hans intentioner om motsatsen. Det blir som tydligast i de bilder som innehåller olika sorts ”misstag”, som när solljus delvis bleker bort en bakgrund.

Tiden för Hambergs forsknings- och upptäcktsresor var en del av nationalismens och kolonialismens tidevarv. Tron på den hjältemodiga upptäcktsresanden som hittar nya områden på världskartan var stark, och Sarek blev för Hamberg ”hans” område att utforska, där kom även att finnas en bergstopp som bär hans namn. Under denna tid framträdde en syn på naturen som ”naturlig”, till skillnad från den växande urbanitetens konstgjorda ”onaturlighet”. Naturen och framför allt fjällen kom att ses som en plats för helande och hälsa liksom en utmaning att övervinna för den sunda moderna människan.

The Margin of Error relaterar på samma gång till tron på fotografiets och naturvetenskapens förmåga att kontrollera och strukturera, makten över naturen och fjällturismens romantiserande under mellankrigstiden, Hambergs historia, Svenska Turistföreningens historia och Cederqvists erfarenhet av landskapet och de olika lager av historien som han stöter på under resans gång, både i landskapet och i arkivet. Vi ser begränsningarna och fallgroparna i strävan att kontrollera och strukturera – i kontrast till den vidsträckta naturens varaktiga tillstånd.

Utställning