Konstnärer

Hanni Kamaly

Verksam Malmö
Hanni Kamaly Hendrik Zeitler

Hanni Kamaly är född 1988 i Hamar, Norge. Hon arbetar ofta med historia och det förflutna som konstnärlig utgångspunkt. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola, Bergen Academy of Arts och the International Art Academy of Palestine. Hon medverkade med verket PASSAGAINST i utställningen Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen våren 2022 på Göteborgs konsthall.

Med verket PASSAGAINST lyfter Hanni Kamaly fram både personliga öden och hur föreställningen om ”den andra” utspelar sig i historien. Hennes senaste videoverk grundar sig i en serie artiklar som kom ut 1921 med titeln Pass-skandalerna, skrivna av journalisten Otto Grimlund. Artiklarna tar upp en diskrepans mellan utvisningen och arresteringen av tyska nationalsocialister och fascister och politiska aktivister som sökte tillflykt eller asyl i Sverige under mellankrigstiden.

I en av artiklarna beskrivs hur en indisk man vid namn Virendranâth Chattopâdhyâya (Chatto) kom till Sverige 1917 med syft att vara med på Stockholmskonferensen. Efter besöket blev han kvar i landet och startade Indiska Nationalkommittén för att sprida information om situationen i Indien under brittiskt styre. Chatto skrev själv ett flertal artiklar som publicerades under de år han var bosatt i Sverige. Efter en resa till Berlin 1921 vägrades han inresevisum av Utrikesdepartementet.

Detta var även en tid för internationalisering genom socialistiska rörelser och tillsammans med Chatto grundade den tyska skribenten Willi Münzenberg ”The League Against Imperialism and Colonialism”. För att fly undan förföljelse försökte Münzenburg komma till Sverige och blev då arresterad av polisen med ett falskt pass där han utgav sig för att heta Hansen. I en av artiklarna jämförs Münzenburgs öde med den tyske generalen Ludendorff, som kom till Skåne med falskt pass där han utgav sig för att vara godsägaren Lindström. Det påpekas i artikeln att båda är tyska undersåtar, kom in på falska pass och bevisligen inte gjort något olagligt i Sverige. Den enda skillnaden mellan dem var att den ena var general och nationalistisk politiker medan den andra var radikal socialist. Münzenburg häktades och utvisades medan Ludendorff fick stanna i Sverige, röra sig och tala fritt. Efter sin vistelse i Sverige åkte Ludendorff tillbaka till Tyskland och försökte genomföra en statskupp tillsammans med Hitler 1923.

Även den amerikanske journalisten Nathan Chabrow omnämns i dessa artiklar. Chabrow blev arresterad tillsammans med Münzenberg och deporterad. Vidare efterforskningar i stadsarkivet i New York visar att han och hans familj sedan blev förhörda som en del av det antikommunistiska arbetet som pågick i USA.

Genom omfattande research hittar Kamaly även personerna som omnämns i artiklarna i olika kriminologiska och rasbiologiska utgåvor. Den ena är en bilaga som polisen gav ut två gånger om året med fotografier och fingeravtryck av ”utlänningarna” som blivit deporterade. Den andra är en bilaga till publikationen Svenska folktyper från 1919 av Herman Lundborg, chef för Statens institut för rasbiologi. Den har titeln Utlänningar och innehåller fotografier av personer som har blivit tagna av polisen och deporterade, med bildtitlar som exempelvis Kriminell chilensk person – utvisad och Persisk tiggare – utvisad.

PASSAGAINST lyfter fram de visuella spåren och de materiella aspekterna av arkivhandlingarna och de historier som de pekar mot. Spåren som Kamaly hittar i arkiven visar inte bara personliga öden eller hur föreställningen om ”den andra” utspelar sig i historien. Där finns även en politisk, rasbiologisk och ideologisk kärna kopplad till polisens agerande och de existerande lagarna som genomsyrar de individuella berättelserna och vars spår går att följa in i samtiden.

Utställning