Konstnärer

Laleh Kazemi Veisari

Verksam Stockholm
Laleh Kazemi Veisari

Laleh Kazemi Veisari är verksam i Stockholm och arbetar med teckning, måleri, skulptur och skrivande.

Hon arbetar interdisciplinärt och undersöker skörheten och motståndet i sociala relationer och ekologier. Genom till synes disparata fragment från personliga minnesskärvor och spår av geopolitiska omvälvningar sammanlänkar Kazemi Veisari tid och rum.

Laleh Kazemi Veisari medverkade med verket Yrsel i Göteborgs Konsthalls utställningsprojekt Untitled Verket visades 3 november – 14 mars 2021.

YRSEL

Laleh Kazemi Veisaris utställning Yrsel tar sin början i en inställd resa som skulle gått längs handelsrutten Volga-Östersjökanalen till Karelska näset och Kaspiska Havet. Här presenteras en rörelse mellan de platser som konstnären planerat att besöka, navigerad efter muntliga historier, bilder och erfarenheter. Samtidigt skildrar utställningen hur sinnena präglas av pandemins påtvingade orörlighet och ett vardagsliv som satts ur spel.

I verken vävs minnesfragment samman och omformuleras till vad Kazemi Veisari kallar en ”berättelse i förflyttning”. Ett sidentyg som blekts i Ålandshavet i somras ställs ut tillsammans med en avtecknad detalj av ett fotografi som föreställer en begravning på floden Muhosjoki i Finland 1947. Här finns också engelsk-persiska ordböcker som konstnärens farbror använde på sjuttiotalet medan han studerade i Hamburg och skrev om oljekrisen. En fossil i kalkstensgolvet på konsthallen ramas in av valnötsträ som återkommer i konstnärens minnen av den iranska vardagen. En avgjutning av Årstafältet i olja och resin utgör ett slags monument över platsens förvandling från park till bostadsområde.

Genom dessa till synes disparata fragment från personliga minnesskärvor och spår av geopolitiska omvälvningar sammanlänkar Kazemi Veisari tid och rum. Som en röd tråd genom utställningen löper vattnet, som också framträder i hypnotiska filmsekvenser tagna på Årstabroarna, Ålandshavet och i Södertälje hamn.

Laleh Kazemi Veisaris verk Yrsel, Untitled. Foto Hendrik Zeitler.

Utställning