Digitala upplevelser

Untitled

Dozer, från Andreas R Anderssons fiktiva utställning As the breeze moved on they came to a halt, 2020

I utställningsprojektet Untitled har vi bjudit in ett antal konstnärer att presentera verk som produceras och förmedlas utifrån de nya villkor av social distansering och isolering som gäller nu.

Flera av konstnärerna har gjort helt digitala verk, allt från Salad Hilowles nya dokufiktion, till Andreas R Anderssons fiktiva fotoutställning i våra utställningsrum, Anna-Karin Rasmussons och Linda Tedsdotters videoverk, och Arazo Arifs ljudverk. Du kan läsa mer om Untitled här.