The Ghost Ship and the Sea Change

4 september 2021 - 21 november 2021

Elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal

Den elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal, The Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen görs i år i två delar. Första delen öppnar på Röda Sten Konsthall den 5 juni 2021, samma helg som jubileet firas. Andra delen öppnar 4 september på Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden. Samtliga utställningsplatser kan besökas fram till och med 21 november.

Franska tomten, en bit land i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878), används som narrativ startpunkt för biennalen. Genom en kritisk läsning av platsens koloniala historia speglad genom de byggnader och verksamheter som idag finns där – de forna högkvarteren av ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration, hamnen och havet – knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen. Internationella och svenska konstnärer bjuds in att visa verk som ur olika perspektiv behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren, inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring. Tyngdpunkten ligger på samtida perspektiv och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna – bör skeenden som fortfarande pågår, om än i nya former, verkligen kallas för historia?

Konstnärerna som ställer ut på Göteborgs Konsthall är Erika Arzt och Juan Linares, Unni Gjertsen, Salad Hilowle, Conny Karlsson Lundgren, Fatima Moallim, Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, och Lisa Tan.

The Ghost Ship and the Sea Change curateras av Lisa Rosendahl och är tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth. Mer information om utställningen finns på gibca.se.

Utställningsplatser: Konsthallen Blå Stället, Göteborgs Konsthall, Franska tomten, Världskulturmuseet, Trädgårdsföreningen, Röda Sten Konsthall, online & offsite.