Varje löv är ett öga

7 december 2019 - 30 augusti 2020

Så länge ett grönt strå växer här skall fienden möta motstånd på vår jord. 
Varje steg jag tar går jag i förfädernas liv.
Varje löv är ett öga.
– Sara Lidman, ur Varje löv är ett öga, 1980

Runt om i världen utspelar sig konflikter om rätten till skogar, jordbruksmark, mineraler och vattendrag, där lokalbefolkningar trängs undan på grund av en ofta hänsynslös markutveckling. Grupputställningen Varje löv är ett öga knyter an till denna långa historia av kolonialt våld. Här synliggörs hur olika lokala, politiska och historiska skeenden är intimt sammanlänkade i en global kamp för de livsvärldar som hotas att utraderas av företags, staters och kolonialmakters exploatering.

Utställningen Varje löv är ett öga lånar sitt namn från en artikelsamling av Sara Lidman och inspireras av dess poetiska och direkta skildring av relationen mellan lokala och globala frihetskamper. I utställningen presenteras konstnärer och konstnärskollektiv som på olika sätt behandlar relationen mellan politik, land, ekologi och mänskliga rättigheter. Sammantaget möjliggör utställningen en dialog mellan så vitt skilda geografiska områden som Sydafrika, arktiska Kanada, Sápmi och Namibia.

Genom att visa hur människor, minnen, kulturer och liv idag, i det förflutna och i framtiden påverkas av exploateringens framfart, ställer utställningen konsten i relation till kollektiv aktivism och belyser makten, våldets och rättvisans politik.

Medverkande konstnärer: Otobong Nkanga (Nigeria/Belgien), filmkollektivet Isuma (Kanada), Anders Sunna (Sverige) & Michiel Brouwer (Sverige/Nederländerna) och Simon Gush (Sydafrika).